Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Άλλο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Με αφορμή ένα Μουσείο.

85 λεπτά

Εικονική επίσκεψη του Μουσείου.

Φύλλα Εργασίας

Η φάση αυτή εντάσσεται μαζί με την προηγούμενη σε δύο διδακτικές ώρες. Εξηγείται  στους μαθητές ότι πρόκειται να πάνε μια επίσκεψη στο Μουσείο Κυκλαδικής Τέχνης και θα υπάρξει μια σειρά σχετικών δραστηριοτήτων. Οι μαθητές, σχηματίζοντας ομάδες, κάθονται ανά δύο-τρεις μπροστά από τους υπολογιστές, τους δίδεται φωτοτυπημένο το Φύλλο Εργασίας   και ακολουθούν τις οδηγίες. Όλοι επισκέπτονται την ιστοσελίδα του Μουσείου Κυκλαδικής Τέχνης: www.cycladic.gr.  Τα ΦΕ αναφέρονται σε τρεις ομάδες με κοινές (για να γνωρίζουν όλοι βασικά στοιχεία της έκθεσης) αλλά και ξεχωριστές ερωτήσεις. Στο τέλος διεξάγεται συζήτηση επί των απαντήσεων, αφού δοθεί ο λόγος στις ομάδες  Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο να προετοιμάσει τους μαθητές για την επιτόπια επίσκεψη στο  Μουσείο και να ασκηθούν στον προφορικό λόγο.

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΪΝΑΣ (Εκπαιδευτικός)