Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός (Άλλο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Με αφορμή ένα Μουσείο.

5 λεπτά

Εκκίνηση της διδασκαλίας-ενεργοποίηση των μαθητών.

Για την εισαγωγή των μαθητών στο κεντρικό θέμα της διδασκαλίας και την πρόκληση του ενδιαφέροντος, οι μαθητές απαντούν αυθορμήτως και με λέξεις ή σύντομες φράσεις πάνω στην προφορική ερώτηση του διδάσκοντος: "Τι σας φέρνει στο μυαλό η λέξη μουσείο;" Οι απαντήσεις καταγράφονται από τον διδάσκοντα στον πίνακα ή σε προβολικό μηχάνημα σε μορφή εννοιολογικού  χάρτη με κεντρική έννοια τη λέξη «μουσείο» (Ιδεοθύελλα).

Παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη

Δημιουργός Σεναρίου: ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΜΑΪΝΑΣ (Εκπαιδευτικός)