Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

45 λεπτά

Η μετατροπή της ενέργειας στη ρίψη ακοντίου

1. Αντιμετώπιση του προβλήματος.

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει στο εργαστήριο πληροφορικής μέσω του βιντεοπροβολέα ένα βίντεο από σύγχρονους αγώνες ρίψης ακοντίου. Τίθενται ερωτήματα σχετικά με τους παράγοντες που επηρεάζουν την επίδοση ενός ρίπτη ακοντίου: Τι κάνουν οι ρίπτες για να επιτύχουν μεγαλύτερες επιδόσεις; Ποιος νόμος της φυσικής σχετίζεται περισσότερο με τις ρίψεις;

2. Συλλογή Δεδομένων-Επαλήθευση-Πειραματισμός.

Οι μαθητές στο εργαστήριο πληροφορικής πειραματίζονται με την διαδραστική δραστηριότητα σε σχέση με τη μετατροπή της ενέργειας από δυναμική σε κινητική. Σέρνουν το βέλος σε διαφορετικές θέσεις κάθε φορά και παρατηρούν τη μετατροπή της δυναμικής ενέργειας σε κινητική.

Στη συνέχεια, στο χώρο του προαυλίου, ο εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές πως γίνεται η ρίψη ακοντίου στους ολυμπιακούς αγώνες και μετά τα παιδιά εξασκούνται στις ρίψεις (βιβλίο εκπαιδευτικού φυσικής αγωγής Ε και ΣΤ δημοτικού - κεφάλαιο κλασικός αθλητισμός - μάθημα 10 - τεχνική ρίψης ακοντίου με μπαλάκι) .Έπειτα οι μαθητές δοκιμάζουν ρίψεις εφαρμόζοντας διαφορετική δύναμη κάθε φορά.

3. Οργάνωση, Διατύπωση Εξήγησης

Οι μαθητές σε ζευγάρια βγάζουν τα συμπεράσματά τους και τα ανακοινώνουν στην τάξη. Μαζί με τον εκπαιδευτικό καταλήγουν στα πιο σημαντικά.

Διαδραστική δραστηριότητα σε σχέση με τη μετατροπή της ενέργειας από δυναμική σε κινητική.

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ (Εκπαιδευτικός)