Διαθεματικό (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η ΦΥΣΙΚΗ ΤΩΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΩΝ ΑΘΛΗΜΑΤΩΝ

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Η "Φυσική των ολυμπιακών αθλημάτων" είναι ένα διδακτικό σενάριο που απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού σχολείου. Πρόκειται για ένα διαθεματικό σενάριο καθώς περιλαμβάνει στοιχεία από τη Φυσική, τη Φυσική Αγωγή και την ΤΠΕ της πρωτοβάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης. Έχει ως σκοπό να βοηθήσει τους μαθητές στην κατανόηση α) των φυσικών νόμων και β) του πώς αυτοί βρίσκουν εφαρμογή στον αθλητισμό και κατ' επέκταση στην καθημερινότητά μας.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η επίδραση των φυσικών νόμων στα ολυμπιακά αθλήματα.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Η στατική τριβή στην εκκίνηση των δρόμων ταχύτητας
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής, προαύλιο.
45 λεπτά
Φάση 2: Η μετατροπή της ενέργειας στη ρίψη ακοντίου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής, προαύλιο.
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να εξηγούν οι μαθητές την έννοια της τριβής και της μετατροπής της δυναμικής ενέργειας σε κινητική.
  2. Να διακρίνουν πως δρουν διαφορετικά οι φυσικοί νόμοι σε διαφορετικές συνθήκες.
  3. Να τροποποιούν τις συνθήκες για να αλλάζουν την επίδραση των φυσικών νόμων στα αθλήματα.
  4. Να εντοπίζουν τους παράγοντες που διαφοροποιούν την επίδοση σε ένα άθλημα.
  5. Να διαμορφώνουν την επίδραση των φυσικών νόμων για να επιτυγχάνουν καλύτερες επιδόσεις.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ολυμπιακά αθλήματα
φυσικοί νόμοι
ΤΠΕ
στατική τριβή
εκκινήσεις δρόμου ταχύτητας
μετατροπή δυναμικής ενέργειας σε κινητική
Υλικοτεχνική υποδομή: 
στρώματα γυμναστικής, μπαλάκια ρίψεων, βιντεοπροβολέας, υπολογιστές, ίντερνετ.
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΟΥΚΟΥΒΑΛΑΣ (Εκπαιδευτικός)