Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Εκλογές - εκλογικά συστήματα

10 λεπτά

Εφαρμογή - άσκηση.

Φύλλα Εργασίας

Υπάρχει η δυνατότητα να δοθεί στους μαθητές ένα φύλλο εργασίας από το αρχείο excel. Σε αυτό μπορούν να δοθούν τυχαίοι αριθμοί ως ψήφοι κομμάτων και να ζητηθεί από τους μαθητές να υπολογίσουν το ποσοστό, να καθορίζουν ποια κόμματα μπαίνουν στη Βουλή, καθώς και τις έδρες που αυτά θα λάβουν, είτε με το ισχύων εκλογικό σύστημα, είτε με το αναλογικό.

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ-ΣΥΝΑΧΙΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)