Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Εκλογές - εκλογικά συστήματα

15 λεπτά

Τα αποτελέσματα των τελευταίων εκλογών.

Φύλλα Εργασίας

Στην φάση αυτή γίνεται η παρουσίαση των αποτελεσμάτων των τελευταίων εκλογών μέσα από την ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών. Σε αυτήν εστιάζουμε στα αποτελέσματα στην Επικράτεια, σε αποτελέσματα ανά νομό καθώς και στον χρωματισμένο χάρτη με τις εκλογικές περιφέρειες. Στη συνέχεια, χρησιμοποιείται το αρχείο excel, όπουμπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διακρίνουν οι μαθητές τις έννοιες "πλειοψηφικό" και "αναλογικό" εκλογικό σύστημα, τα θετικά και αρνητικά χαρακτηριστικά τους, καθώς και άλλες λεπτομέρειες, όπως τη σπουδαιότητα εισόδου περισσότερων ή λιγότερων κομμάτων στη Βουλή για το σχηματισμό κυβέρνησης ή την αξία των άκυρων και λευκών ψηφοδελτίων στο εκλογικό αποτέλεσμα

Αποτελέσματα εκλογών

Διευκρίνιση: 
Οι τελευταίες βουλευτικές εκλογές που έγιναν στις 20 Σεπτεμβρίου 2015
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ-ΣΥΝΑΧΙΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)