Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Εκλογές - εκλογικά συστήματα

10 λεπτά

Ο εκλογικός νόμος.

Φύλλα Εργασίας

Ο εκλογικός νόμος που ισχύει είναι ο νόμος 3231/2004 (νόμος Σκανδαλίδη), όπως τροποποιήθηκε από το νόμο 3636/2008 (νόμος Παυλόπουλου). Η νομοθεσία περίπ εκλογής των βουλευτών εντοπίζεται σε πληθώρα νόμων, οι οποίοι έχουν κωδικοποιηθεί στο Π.Δ. 26/2012

Ο εκλογικός νόμος 3231/2004

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ-ΣΥΝΑΧΙΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)