Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Εκλογές - εκλογικά συστήματα

10 λεπτά

Το ελληνικό Σύνταγμα.

Στο ελληνικό Σύνταγμα, και κυρίως στα Κεφάλαια 1 και 2, παρουσιάζονται τα άρθρα που σχετίζονται με τη Βουλή και την ανάδειξη των ελλήνων βουλευτών. Το Σύνταγμα περιλαμβάνει τις γενικές αρχές, οι οποίες εξειδικεύονται στη συνέχεια από το ισχύοντα κάθε φορά εκλογικό νόμο. Το ελληνικό Σύνταγμα υπάρχει στι τέλος του σχολικού βιβλίου της Β' τάξης.

Το Σύνταγμα της Ελλάδας

Σχόλιο: 
Τμήμα Γ', Κεφάλαια 1ο και 2ο
Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΗΣΙΩΤΗΣ-ΣΥΝΑΧΙΡΗΣ (Εκπαιδευτικός)