Ερευνητική Εργασία - Project (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η άσκηση βλάπτει σοβαρά το κάπνισμα

45 λεπτά

Η άσκηση ως μέσο πρόληψης κατά του καπνίσματος

Φύλλα Εργασίας

Χωρίζουμε τους μαθητές σε δύο ομάδες μέσα στο χώρο του γυμναστηρίου. Κάθε ομάδα εκτελεί μια αθλητική δραστηριότητα όπως αυτή αναλύεται στο φύλλα εργασίας με προβλεπόμενο χρόνο 23 περίπου λεπτά. Η μία ομάδα παίζει μπάσκετ, ενώ η άλλη  χορεύει έναν παραδοσιακό χορό. Ταυτόχρονα συνθέτουν πρωτότυπα μηνύματα υπέρ της άσκησης και κατά του καπνίσματος.Με την αναγγελία του εκπαιδευτικού οι μαθητές αλλάζουν δραστηριότητα.

Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΓΕΝΙΑ ΓΚΟΡΤΣΙΛΑ (Εκπαιδευτικός)