Γερμανική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Η οικογένεια μου κι εγώ

30 λεπτά

Erarbeitungsphase

Φύλλα Εργασίας

Die Kommunikation steht im Mittelpunkt dieser Phase. Die TN sollen mit Hilfe der gegebenen Tabellen (Arbeitsblatt 2.3) gegenseitig Interviews zum Thema "Familie" machen als auch E-Mails schreiben und sie an gleichaltrigen Schüler in Deutschland schicken. Bevor es durch das Arbeitsblatt gebeten wird, sich mit den Interviews zu beginnen, werden zwei Grammatikübungen eingeführt, so dass das Erlernen der Possessivpronomen (Nominativ, 1.+2. Person Singular) gefestigt und das Vorwissen der TN, was die Fragepronomen betrifft, aktiviert werden kann. Die Interviews werden im Plenum als Rollenspiel präsentiert und die E-Mails weren in der Klasse vorgelesen.

mein / meine, dein / deine

Was bedeutet das? Τι σημαίνει αυτό;

Fragen

Möchtest du mir eine E-Mail schicken? Θέλεις να μου στείλεις ένα E-Mail?

Διευκρίνιση: 
Du hast hier 2 die E-Mails. Auf welche möchtest du antworten? Έχεις εδώ δύο emails. Σε ποιο θέλεις να απαντήσεις;
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)