Γερμανική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Μαθαίνω τα ζώα και τα χρώματα.

22 λεπτά

Hinführungs- und Präsentationsphase

Φύλλα Εργασίας

Über das Arbeitsblatt werden die TN gebeten, verschiedene Τierstimmen zu hören (Video ohne Bild, nur Ton). Die TN befinden sich im Zoo und sollen sich in Zweiergruppen überlegen, welche Stimme zu welchem Tier passen könnte. Eine Tabelle mit Redemitteln hilft ihnen dabei. Anschlieβend werden ihre Überlegungen im Plenum vorgeführt. Das Video mit den Tierstimmen wird jetzt mit Bild gezeigt. Jede Ζweiergruppe kann jetzt überprüfen, ob ihre Vermutungen richtig waren. Den TN wird über das Arbeitsblatt nahe gelegt, an den zwei interaktiven Aktivitäten im Video teilzunehmen. Die TN kommen zunächst durch das Arbeitsblatt in Kontakt mit dem bestimmten Artikel. Sie werden gebeten anhand der Farbe jeder Spalte, die Artikel mit den Tieren in der obigen Tabelle zu vergleichen und zu kombinieren. Den TN wird mitgeteilt in Vierergruppen aufzuteilen und jede Gruppe versucht eine Zuordnungsaufgabe zu lösen. Durch das Arbeitblatt wird den TN also klar, dass die Artikel in Deutsch nicht den griechischen Artikeln entsprechen. Auf dem Arbeitsblatt werden jetzt die Farben präsentiert und die TN sollen einen Hund (Foto) beschreiben, indem seine Farben erwähnt werden.

Tiergeräusche

Σχόλιο: 
Über das Arbeitsblatt wird den Schülern mitgeteilt, sich das Video anzuschauen. Es handelt sich um ein interaktives Video, das durch zwei Aktivitäten unterbrochen wird, woran die Schüler teilnehmen sollen.

Finde den richtigen Artikel! Βρες το σωστό άρθρο!

Welche Farben hat der Hund?

Διευκρίνιση: 
Das ist Paco. Paco ist der Hund des Zooleiters und lebt im Zoo. Er wird euch helfen! / Αυτός είναι ο Πάκο. Ο Πάκο είναι ο σκύλος του διευθυντή στο Ζωολογικό Κήπο και μένει εκεί. Θα σας βοηθήσει!
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)