Γερμανική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Μαθαίνω τα ζώα και τα χρώματα.

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Μαθητοκεντρικό διδακτικό σενάριο με επίκεντρο την προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών, αφού είναι σε στενή συνάφεια με τα ενδιαφέροντα τους, ενεργοποιώντας παράλληλα γνώσεις και από άλλα γνωστικά αντικείμενα (γεωγραφία, καλλιτεχνικά κτλ.) και προωθώντας τη διαθεματικότητα.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές επισκέπτονται έναν ζωολογικό κήπο.  Εκεί γνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες και τα χαρακτηριστικά των διαφόρων ζώων και αποφασίζουν να «υιοθετήσουν» ένα ζώο ως τάξη. Το ερώτημα που τους απασχολεί είναι, με τι κριτήρια θα επιλέξουν το συγκεκριμένο ζώο.

Επίσης οι μαθητές δυσκολεύονται να μάθουν τα ζώα στα Γερμανικά, ιδίως σε σχέση με τα άρθρα τους αφού αυτά δεν ταυτίζονται πολλές φορές με τα αντίστοιχα στα Ελληνικά. Με το συγκεκριμένο σενάριο λοιπόν επιτυγχάνεται η εκμάθηση και εμπέδωση των ζώων σε συνδυασμό με το οριστικό και αόριστο άρθρο καθώς και τα χρώματα. Επίσης ενεργοποιούνται και εμπεδώνονται προηγούμενες γνώσεις.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
3 λεπτά
Φάση 1: Einstieg-Aufwärmphase
Χώρος Διεξαγωγής: Klassenraum
22 λεπτά
Φάση 2: Hinführungs- und Präsentationsphase
Χώρος Διεξαγωγής: Klassenraum
13 λεπτά
Φάση 3: Erarbeitungsphase
Χώρος Διεξαγωγής: Klassenraum
5 λεπτά
Φάση 4: Bewertung durch Spiel!
Χώρος Διεξαγωγής: Klassenraum
2 λεπτά
Φάση 5: Abschlussphase
Χώρος Διεξαγωγής: Klassenraum
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να παρουσιάζουν τα ζώα στα Γερμανικά.
  2. Οι μαθητές μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τα αντίστοιχα οριστικά και αόριστα άρθρα σε κάθε ζώο.
  3. Οι μαθητές μαθαίνουν να περιγράφουν απλά τα ζώα χρησιμοποιώντας τα χρώματα.
  4. Οι μαθητές μιλούν για το αγαπημένο τους κατοικίδιο και το παρουσιάζουν.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ΓΕΡΜΑΝΙΚΑ
ΖΩΑ
ΧΡΩΜΑΤΑ
ΟΡΙΣΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ
ΑΟΡΙΣΤΟ ΑΡΘΡΟ
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Διαδραστικός Πίνακας, Υπολογιστής, Βιντεοπροβολέας, ελεύθερα λογισμικά.
Δημιουργός Σεναρίου: ΧΑΡΙΚΛΕΙΑ ΘΕΟΔΩΡΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)