Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Υποατομικά σωματίδια - Ιόντα

5 λεπτά

Εφαρμογές - Αξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Η τελευταία φάση της διδασκαλίας περιλαμβάνει τα εξής στάδια:

1. Αξιολόγηση επίτευξης των στόχων της διδασκαλίας

2. Αυτοπληροφόρηση των μαθητών και μαθητριών για εφαρμογές που σχετίζονται με το θέμα της διδασκαλίας ( Εργασία που θα γίνει ανά ομάδα αλλά στο σπίτι). Δίνεται χρόνος προετοιμασίας μια εβδομάδα. Διανέμεται σε όλα τα παιδιά ( για να το έχουν για το σπίτι) ένα φύλλο εργασίας ( Φύλλο Εργασίας 1) που περιλαμβάνει γενικές οδηγίες αλλά και οδηγίες για την κάθε ομάδα. Μέσω της δραστηριότητας αυτής στοχεύουμε επίσης, στην ανάπτυξη δεξιοτήτων πραγματοποίησης μιας βιβλιογραφικής έρευνας μικρής κλίμακας.

3. Αξιολόγηση της διδασκαλίας από τα παιδιά με ψηφοφορία.

Αξιολόγηση επίτευξης των μαθησιακών στόχων

Τα παιδιά ψηφίζουν για τη διδασκαλία

Διευκρίνιση: 
Ανά ομάδα μπορείτε να πείτε τη γνώμη σας για τη διδασκαλία που προηγήθηκε, ψηφίζοντας
Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Σμυρνή (Εκπαιδευτικός)