Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Υποατομικά σωματίδια - Ιόντα

10 λεπτά

Ατομικός και μαζικός αριθμός -Ιόντα

Παρουσίαζεται στους μαθητές και τις μαθήτριες ένας πίνακας με ορισμούς σχετικούς με το θέμα της διδασκαλίας ( ατομικός, μαζικός αριθμός, κατιόν, ανιόν, μοριακές, ιοντικές ενώσεις) και κατόπιν δίνεται για εμπέδωσε να παίξουν ένα παιχνίδι μνήμης.

Ορισμοί

Διευκρίνιση: 
Σας δίνονται ορισμοί που σχετίζονται με το σημερινό μάθημα
Σχόλιο: 
Μελετήστε τους ορισμούς για να είστε σε θέση να παίξετε το παιχνίδι που ακολουθεί

Ταιριάξτε τις έννοιες

Διευκρίνιση: 
Προσπαθήστε να ταιριάξετε τις διάφορες έννοιες μεταξύ τους, επιλέγοντας τον ποιο κατάλληλο συνδυασμό. Εργαστείτε ανά ομάδα.
Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Σμυρνή (Εκπαιδευτικός)