Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Υποατομικά σωματίδια - Ιόντα

8 λεπτά

Παρουσίαση ατόμων και ιόντων - σύγκριση

Τα παιδιά ασχολούνται με τις προσομοιώσεις των ατόμων υδρογόνου, ηλίου, λιθίου και του ιόντος του λιθίου και προβληματίζονται σε σχετικές "ερωτήσεις διαλόγου". Επιδιώκεται να κατανοήσουν τον σχηματισμό των διαφορετικών ατόμων και των ιόντων.

Υποατομικά σωματίδιο υδρογόνου, ηλίου, λιθίου

Δημιουργία ατόμων - ιόντων

Σχόλιο: 
Τα πρωτόνια όλων των ατόμων είναι ίδια μεταξύ τους. Το ίδιο ισχύει και για τα νετρόνια και τα ηλεκτρόνια. Η διαφορά ανάμεσα στα άτομα έγκειται στον διαφορετικό αριθμό τους.
Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Σμυρνή (Εκπαιδευτικός)