Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Υποατομικά σωματίδια - Ιόντα

7 λεπτά

Εισαγωγή στην ενότητα

Φύλλα Εργασίας

Η φάση αυτή περιλαμβάνει τα εξής μέρη: 1. Ανάκληση των προαπαιτούμενων γνώσεων, δηλαδή χαρακτηριστικά των ατόμων και των μορίων, χημικές ενώσεις, χημικά στοιχεία, η ατομική θεωρία του Δημόκριτου και του Dalton. Αυτή η διαδικασία γίνεται με τη συμπλήρωση ανά ομάδα, της διαδραστικής δραστηριότητας  "Για να θυμούμε!". (Διάρκεια 3 λεπτά) Εναλλακτικά εάν υπάρχει μόνον ένας υπολογιστής, έχουμε φροντίσει για την αναπαραγωγή του φύλλου εργασίας ( fyllo_ergasias_eisagogi (Φύλλο Εργασίας1) σε έντυπη μορφή. Θα διανεμηθεί από ένα σε κάθε ομάδα. Περιμένουμε τρία λεπτά για τη συμπλήρωσή του. Ο/Η εκπαιδευτικός προβάλλει στο βιντεοπροβολέα τις απαντήσεις για έλεγχο. 

Η έννοια του ηλεκτρικού φορτίου υπενθυμίζεται από την/τον εκπαιδευτικό. Έχει γίνει αναφορά στο Δημοτικό.

2. Αφόρμηση: Γίνεται ένα βήμα στην εξέλιξη της θεωρίας της δομής του ατόμου. Διανέμεται ανά μαθητή και μαθήτρια το φύλλο εργασίας Rutherford (Φύλλο Εργασίας 2). Ζητείται απο τους  μαθητές και τις μαθήτριες να ακούσουν ένα ομιλούν avatar και να προβληματιστούν πάνω στη φράση "την ακτινοβολία αυτή,  την προκαλούν κάποια σωματίδια  που προέρχονται  από το άτομο του ουρανίου" πρώτα ατομικά και κατόπιν σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Οι απόψεις της ομάδας παρουσιάζονται σε ένα padlet. ( Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τη χρήση του padlet αν και είναι εύκολη η διαχείρισή του). (Διάρκεια 4 λεπτά)

 

Για να θυμηθούμε!

Διευκρίνιση: 
Απαντήστε συνεργαζόμενοι/συνεργαζόμενες στην ομάδα σας και συμπληρώνοντας μέσα σε τρία λεπτά τα κενά. Να θυμηθούμε ό,τι μας χρειάζεται από τα προηγούμενα...
Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Σμυρνή (Εκπαιδευτικός)