Χημεία (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Υποατομικά σωματίδια - Ιόντα

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ της Χημείας Β’ Γυμνασίου και πραγματεύεται το θέμα των υποατομικών σωματιδίων και το σχηματισμό των ιόντων. Επιδιώκεται μέσα από διαδραστικές δραστηριότητες και τη συνεργασία των μαθητών και μαθητριών μεταξύ τους η ενεργητική μάθηση η οποία θα οδηγήσει τους εκπαιδευόμενους α. να αντιληφθούν και να κατανοήσουν την ύπαρξη και τα χαρακτηριστικά των στοιχειωδών σωματιδίων που περιέχονται στο άτομο, β. να παρακολουθήσουν την εξέλιξη των θεωριών που οδήγησαν στη σημερινή κρατούσα άποψη για τη δομή του ατόμου και παράλληλα την συμβολή των επιστημόνων στην ανάπτυξη της επιστημονικής γνώσης, γ. να συνειδητοποιήσουν πού οφείλεται η διαφορετικότητα των χημικών στοιχείων. δ. να πληροφορηθούν για τη δόμηση της ύλης από μόρια και ιόντα και τέλος να γνωρίσουν εφαρμογές της θεωρίας στη ζωή. Οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών και μαθητριών είναι ως επί το πλείστον i. τα πρωτόνια, ηλεκτρόνια και νετρόνια δεν είναι ίδια σε όλα τα άτομα, ii.το άτομο είναι συμπαγές, iii. η δομή του ατόμου είναι ίδια με το πλανητικό σύστημα. Αυτές τις εναλλακτικές ιδέες θα επιδιωχθεί να τις ανακατασκευάσουμε με τις δραστηριότητες που συνθέτουν το σενάριο.

Το σενάριο περιλαμβάνει πέντε φάσεις.

Η διδασκαλία γίνεται με εργασία των μαθητών και μαθητριών σε ομάδες των τεσσάρων ατόμων. Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με την εργασία σε ομάδες και την κατανομή ρόλων μέσα σε αυτές οι οποίοι εναλλάσσονται κατά διαστήματα. Βασικοί ρόλοι θεωρούνται: του συντονιστή, του γραμματέα, του εκπορσώπου της ομάδας στις παρουσιάσεις.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Σκοπός της εκπαιδευτικής διαδικασίας που φιλοδοξεί να υλοποιήσει το παρόν σενάριο είναι να πληροφορηθούν και να κατανοήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες ότι το άτομο διασπάται σε μικρότερα σωματίδια. Να γνωρίσουν τα βασικότερα από αυτά, να μάθουν τους αριθμούς και τη σχέση που διέπει τους αριθμούς αυτούς. Να καταλάβουν τον τρόπο δημιουργίας των ιόντων και να μπορούν να διακρίνουν τα είδη τους. Να γνωρίσουν ότι τα υλικά σώματα αποτελούνται από μόρια ή από ιόντα. Να πληροφορηθούν για κάποιες εφαρμογές και επιδράσεις του ατόμου και των υποατομικών σωματιδίων στο περιβάλλον και στη ζωή. Όλα αυτά θα γίνουν με βασικό εργαλείο την εποικοδομητική, διερευνητική και συνεργατική μάθηση. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
7 λεπτά
Φάση 1: Εισαγωγή στην ενότητα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
15 λεπτά
Φάση 2: Μοντέλα του ατόμου - Υποατομικά σωματίδια
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
8 λεπτά
Φάση 3: Παρουσίαση ατόμων και ιόντων - σύγκριση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
10 λεπτά
Φάση 4: Ατομικός και μαζικός αριθμός -Ιόντα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
5 λεπτά
Φάση 5: Εφαρμογές - Αξιολόγηση
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να κατανοήσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες ότι το άτομο δεν είναι αδιαίρετο
  2. Να μπορούν να κατονομάζουν και να αναγνωρίζουν τα βασικά υποατομικά σωματίδια
  3. Να αναγνωρίζουν και να διακρίνουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τα άτομα και τα ιόντα
  4. Να μπορούν να υπολογίζουν ατομικούς, μαζικούς αριθμούς και αριθμούς ηλεκτρονίων
  5. Οι μαθητές και οι μαθήτριες να επικοινωνούν μεταξύ τους και να συνεργάζονται
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
δομή του ατόμου
ηλεκτρόνια
πρωτόνια
νετρόνια
ιόντα
άτομο
μαζικός αριθμός
ατομικός αριθμός
στοιχειώδες ηλεκτρικό φορτίο
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Το Εργαστήριο των Φυσικών Επιστημών που είναι εξοπλισμένο με έναν υπολογιστή και ένα βιντεοπροβολέα. Υπάρχει η δυνατότητα να εξασφαλιστούν ακόμη έξι laptop. Υπάρχει επίσης internet και wi-fi.
Δημιουργός Σεναρίου: Σοφία Σμυρνή (Εκπαιδευτικός)