Κοινωνικές - Πολιτικές επιστήμες (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Προκατάληψη και Ρατσισμός

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σχέδιο/σενάριο αποτελεί εννοιολογικό προσδιορισμό, ανάλυση και εμβάθυνση στις έννοιες «Προκατάληψη και Ρατσισμός». Η συνολική διάρκειά του εκτείνεται σε τρεις διδακτικές ώρες και αφορά το μάθημα «Κοινωνιολογία» Γενικής Παιδείας της Γ΄ τάξης του Γενικού Ενιαίου Λυκείου. Το θέμα του είναι «Προκατάληψη και Ρατσισμός». Εντάσσεται στη διδασκαλία του κεφαλαίου 10 «Ετερότητα, διαπολιτισμικές και διακοινωνιακές σχέσεις» και ειδικότερα αναφέρεται στην ενότητα 10.2.1.«Στερεότυπα, προκατάληψη, ρατσισμός, σοβινισμός» του σχολικού εγχειριδίου «Κοινωνιολόγια», ενώ εισάγει τους μαθητές στην ενότητα 10.2.2. «Τα αίτια και οι συνέπειες της προκατάληψης και του ρατσισμού».

Όλες οι ώρες διεξάγονται σε αίθουσα με Η/Υ και σύνδεση στο διαδίκτυο, όπου οι μαθητές κατανέμονται σε ομάδες των 3-5 ατόμων.

Το διδακτικό σχέδιο/σενάριο έχει σαν θεωρητικό υπόβαθρο την προσέγγιση «Μετασχηματίζουσα μάθηση» και ακολουθεί κατά κύριο λόγο τη μεθοδολογία «Εκπαίδευση μέσα από την Τέχνη» («Visible and Artful Thinking»), χρησιμοποιώντας κινηματογρφικά έργα (ντοκυμαντέρ και ταινίες μικρού μήκους), ένα άρθρο εφημερίδας και φωτογραφικά ντοκουμέντα. Υποστηρικτικά χρησιμοποιούνται οι μεθοδολογικές τεχνικές «καθοδηγούμενη ανακάλυψη», «διαθεματικές και διεπιστημονικές αναφορές», «ομαδοσυνεργατική και βιωματική μάθηση», «φύλλα εργασίας» και «χρήση ψηφιακών και οπτικοακουστικών εργαλείων» προκειμένου να κινητοποιηθούν οι μαθητές μέσα από την ενεργό /διαδραστική συμμετοχή τους και να καλλιεργήσουν την αναστοχαστική σκέψη και προβηματισμό. Ο εκπαιδευτικός είναι υποστηρικτικός και ενθαρρυντικός, ενδυναμώνοντας την αλληλεπίδραση τόσο μεταξύ των μαθητών, όσο και μεταξύ του ιδίου και των μαθητών του.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Τα τελευταία χρόνια η Ελλάδα είναι χώρα υποδοχής μεταναστών και ειδικότερα το τρέχον έτος δέχεται μεγάλο αριθμό προσφύγων. Πολιτικά και κοινωνικά παρατηρείται ενδυνάμωση ρατσιστικών, σοβινιστικών και εθνικιστικών απόψεων, στάσεων και συμπεριφορών. Αυτή την εικόνα έχουν και τα σχολεία ως μικρογραφίες του ευρύτερου κοιωνικο-οικονομικο-πολιτικο-πολιτισμικού πλαισίου. Έχοντας ως έναυσμα αυτή την πραγματικότητα, διαπραγματευόμαστε τα υποθέματα:

  1. Ετικέτες «εμείς- οι άλλοι» ή «οικείου και ξένου». Αλήθεια, εμείς είμαστε πάντα το «εμείς»;  Ή έχουμε υπάρξει και ως «οι άλλοι»;
  2. Μη ομαλή ένταξη διαφορετικών πολιτισμικών ομάδων στον κυρίαρχο πολιτισμό.
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Φάση 1. Έναυσμα- Προβληματισμός
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα με Η/Υ, βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο διαδίκτυο
45 λεπτά
Φάση 2: Φάση 2. Εννοιοδότηση - Κοινωνιολογικός στοχασμός
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα με Η/Υ, βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο διαδίκτυο
45 λεπτά
Φάση 3: Φάση 3. Αυτοαξιολόγηση/Δραστηριότητες
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα με Η/Υ , βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο διαδίκτυο
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές να αναγνωρίζουν στοιχεία ξενοφοβίας, προκαταλήψεων, στερεοτύπων και ρατσισμού (γνώσεις).
  2. Να παγιώσουν –όσο το δυνατόν- διαπολιτισμική στάση και φιλοσοφία στην καθημερινότητά τους (στάση).
  3. Να αναπτύξουν δεξιότητες κριτικής «ματιάς», αναστοχασμού (επίπεδο δεξιοτήτων).
  4. Να αποδομηθούν τυχούσες στερεοτυπικές προσλήψεις και αντιλήψεις και να αναδομηθούν διαπολιτισμικά.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
προκατάληψη
Στερεότυπα
Ρατσισμός
σοβινισμός
εθνικισμός
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Αίθουσα σχολείου με Η/Υ, βιντεοπροβολέα και σύνδεση στο διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: Γεωργία Πανουργιά (Εκπαιδευτικός)