Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

The Antikythera Mechanism

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Ο Μηχανισμός των Αντικυθήρων αποτελεί ένα από τα κεντρικά εκθέματα του Εθνικού Αρχαιολογικού Μουσείου της Αθήνας και από τα πιο σημαντικά αγαθά της Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς. Στο σενάριο αυτό, το οποίο είναι εμπνευσμένο από μια εκπαιδευτική εφαρμογή του Μουσείου, η χρήση Νέων Τεχνολογιών και η ομαδοκεντρική εργασία των μαθητών σε συνδυασμό με ανάθεση συγκεκριμένων ρόλων μπορεί να τους οδηγήσει σε γόνιμη αναζήτηση απαντήσεων στα ερωτήματα που τίθενται από την παγκόσμια επιστημονική κοινότητα. Παράλληλα, η πλούσια αγγλόφωνη βιβλιογραφία και φιλμογραφία τους εντάσσει με επιτυχία σε πραγματικές καταστάσεις μάθησης (real life learning) όπως είναι οι χώροι επιστημονικής αναζήτησης όπου, με τη χρήση της Αγγλικής γλώσσας, οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες και αναλαμβάνουν συγκεκριμένους ρόλους προκειμένου να αναζητήσουν πληροφορίες που απαιτούνται για την ολοκληρωση της εργασίας που τους έχει ανατεθεί.

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το σημαντικό αυτό αρχαιολογικό εύρημα αποτελεί μέχρι σήμερα ένα μυστήριο για τους αρχαιολόγους και τους μελετητές.

Το σενάριο αυτό καλεί τους μαθητές, χρησιμοποιώντας την τεχνική της Διαμεσολάβησης, να συνεργαστούν για να επιλύσουν προβλήματα της ταυτότητας του Μηχανισμού μέσα από διαφορετικούς ρόλους με απώτερο στόχο να δημιουργήσουν ένα ενημερωτικό φυλλάδιο που θα απευθύνεται σε μαθητές των σχολείων με τα οποία συνεργάζονται στο πλαίσιο προγράμματος Erasmus+ και το οποίο α αναρτήσουν στην ιστοσελίδα που δημιούργησαν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: What is the Antikythera Mechanism?
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Αίθουσα διδασκαλίας
45 λεπτά
Φάση 2: The Research
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Αίθουσα διδασκαλίας
45 λεπτά
Φάση 3: The Reports
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Αίθουσα διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναπτύξουν περαιτέρω τις δεξιότητες και την επικοινωνιακή τους ικανότητα στην αγγλική γλώσσα.
  2. Να κατανοούν και να παράξουν δομημένο προφορικό και γραπτό λόγο στην Αγγλική γλώσσα.
  3. Να χρησιμοποιούν Νέες Τεχνολογίες για αναζήτηση, αξιολόγηση, σύνθεση και παρουσίαση των πληροφοριών.
  4. Να αναπτύξουν στρατηγικές επιτυχούς συμμετοχής σε συζητήσεις και υποστήριξης των θέσεών τους.
  5. Να γνωρίσουν ένα σημαντικό αρχαιολογικό εύρημα και να διευρύνουν τον ορίζοντα των γνώσεών τους.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Αρχαία Τεχνολογία
Διαμεσολάβηση
Παιχνίδι Ρόλων
επίλυση προβλήματος
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Διαδίκτυο, Ηλεκτρονικός υπολογιστής, Επεξεργαστής Κειμένου, Προβολή Παρουσίασης
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΕΜΠΕΚΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)