Προσχολική Παιδαγωγική (Προσχολική)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Κανονικότητες

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Τα παιδιά γνωρίζουν τα μοτίβα από τις εμπειρίες τους στο νηπιαγωγείο, τόσο σε χειραπτικό υλικό που υπάρχει στις γωνιές, αλλά κυρίως μέσω δράσεων και κατασκευών που διαδραματίζονται στις γωνιές του νηπιαγωγείου ή κατά τη διάρκεια γιορτών, όπως κατασκευή σημαιών, παιχνίδι με τουβλάκια, κ.α.

Στο σενάριο που παρουσιάζουμε, οι μαθητές θα παίξουν με μοτίβα που "κρύβονται" στις ρουτίνες και στο υλικό της τάξης. Ο επαναλαμβανόμενος χαρακτήρας στις ρουτίνες προσφέρει ευκαιρίες για αυθόρμητη μάθηση και για διερευνήσεις που ενδιαφέρουν τα παιδιά. Με αφόρμηση την επιθυμία των μαθητών να συμμετέχουν στις σχετικές συζητήσεις της ολομέλειας που γίνονται καθημερινά και με άξονα την διάθεσή τους για παιχνίδι με τα υλικά της τάξης, ξεκινούμε την ενασχόλησή μας με τα μοτίβα στις μέρες της εβδομάδας, στις εποχές και στην εναλλαγή μέρας και νύχτας, σχήματα και άλλα. Επίσης, θα ασχοληθούν με τα μοτίβα σε ποιήματα (ή αινίγματα, λαχνίσματα, παροιμίες). Στο τέλος, θα ασχοληθούν με κατασκευή δικών τους μοτίβων που θα παρουσιάσουν στην τάξη.

Αυτή η ενασχόληση θα ενισχύσει τον μαθηματικό τρόπο σκέψης και επίλυσης προβλημάτων των μαθητών, με παιχνιώδη τρόπο και με άξονα την ενεργητική - ανακαλυπτική μάθηση.

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Τα μοτίβα υπάρχουν γύρω μας είτε ως οπτικοποιημένες αναπαραστάσεις, είτε ως χωροχρονικές έννοιες, είτε μέσα στα κείμενα του προφορικού και του γραπτού λόγου. Η ανακάλυψή τους από τα παιδιά μαθηματικοποιεί τη σκέψη τους, τα εφοδιάζει με εργαλεία κατανόησης της πολυπλοκότητας και προσφέρει διδακτικές ευκαιρίες για μαθηματική γνώση. Η αναπαραγωγή και συνέχιση των μοτίβων βοηθά τους μαθητές να φτάσουν σε μετασχηματισμούς και γενικεύσεις της έννοιας της κανονικότητας αλλά και στη δημιουργία δικών τους μοτίβων, παρέχοντας τα εφόδια εκείνα που θα τους χρειαστούν για την επίλυση καθημερινών ζητημάτων. Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές να αναγνωρίσουν, να περιγράψουν, να αναδείξουν και να συνθέσουν κανονικότητες με αφόρμηση τις ρουτίνες και το υλικό της τάξης, όπως οι μέρες της εβδομάδας, η εναλλαγή των εποχών και μέρας - νύχτας, τα ποιήματα, τα σχήματα και άλλα.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Αναγνώριση και συμπλήρωση κανονικοτήτων
Χώρος Διεξαγωγής: τάξη, ηλεκτρονικός υπολογιστής της τάξης
60 λεπτά
Φάση 2: Μοτίβα στο ποίημα "η σουσουράδα"
Χώρος Διεξαγωγής: Ηλεκτρονικός υπολογιστής της τάξης, τάξη
60 λεπτά
Φάση 3: Δημιουργούμε δικές μας κανονικότητες
Χώρος Διεξαγωγής: Ηλεκτρονικός υπολογιστής της τάξης, τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν κανονικότητες
  2. Να οργανώνουν και να συμπληρώνουν κανονικότητες
  3. Να εξηγούν και να διακρίνουν μοτίβα
  4. Να συνθέσουν το δικό τους μοτίβο
  5. Να συνεργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού στόχου
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
μοτίβο
κανονικότητα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
τάξη, υπολογιστής τάξης
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΙΡΗΝΗ ΜΟΎΣΙΑΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΤΣΑΜΠΑΖΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΣΟΦΟΥ ΕΥΣΤΡΑΤΙΑ (Συντονιστής)