Γερμανική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Warum studieren? - Γιατί να σπουδάσω?

45 λεπτά

Γραμματικό φαινόμενο 2

Οι μαθητές λένε τις 2 προτάσεις, που ετοίμασαν στο σπίτι. Γίνονται διορθώσεις.

Χωρίζονται πάλι στις 4 ομάδες, όπως και στην προηγούμενη φάση. Κάθε ομάδα χώρια βλέπει τα 3 επόμενα διαδραστικά βίντεο, και κρατάνε σημειώσεις, για να παρουσιάσουν μετά το γραμματικό φαινόμενο. [Επιθυμητό είναι η παρουσίαση να γίνεται κάθε φορά από διαφορετικό μέλος της ομάδας και με παραδείγματα].

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του γραμματικού φαινομένου (Infinitiv mit und ohne "zu"), ο εκπαιδευτικούς αναφέρει μια πρότασαη από τα ..."παλιά" π.χ. "Ich esse keine Schokolade, weil ich Diät mache" και "Kostas lernt Deutsch, weil er in Deutschland studieren möchte". 

Ζητάμε από τις ομάδες να σχηματίσουν 1 πρόταση με "weil", για να ξαναθυμηθούν όλη την σημασία και την σύνταξη αυτών των προτάσεων.

Τελειώνοντας αναφέρουμε ότι είχαμε επίσης κάνει και τα επαγγέλματα (Berufe) και ζητάμε να αναφέρουν κάποια - αν θυμούνται. π.χ. Πως λέγεται "ο καθηγητής" - "η καθηγήτρια" στα Γερμανικά;

Για την επόμενη φορά πρέπει κάθε μαθητής να σχηματίσει 3 προτάσεις (1 από κάθε γραμματικό φαινόμενου του βίντεο, που είδαν κι αναλύσαμε αυτή την διδακτική ώρα).

Infinitiv mit "zu"

Infinitiv ohne "zu"

Finalsätze

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)