Γερμανική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Warum studieren? - Γιατί να σπουδάσω?

25 λεπτά

Γραμματικό φαινόμενο 1

Σ' αυτή τη φάση οι μαθητές θα γίνουν για λίγο "δάσκαλοι"!

Χωρίζονται σε 4 ομάδες και κάθε ομάδα κάθεται σε κάποια απόσταση από τις άλλες ομάδες.

Η ομάδα 1 και 3 θα επεξεργαστεί το βίντεο 1. Η ομάδα 2 και 4 το βίντεο 2. Μέσα από τα βίντεο εισάγεται το γραμματικό φαινόμενο Doppelkonjuktionen: Βίντεο 1: weder...noch, nicht nur,,,sondern auch, zwar...aber, entweder....oder, sowohl.... als auch. Βίντεο  2:  je....desto / je...umso

Βλέπουν το ένα βίντεο και κάθε ομάδα θα πρέπει να καταγράψει το γραμματικό φαινόμενο, για να το παρουσιάσει μετά στους άλλους.

Ακολουθεί η αλλαγή της επεξεργασίας των βίντεο: οι ομάδες 1 και 3 βλέπουν το  βίντεο 2 και οι ομάδες 2 και 4 το βίντεο 1.

Έτσι όλες οι ομάδες θα έχουν δει και τα δύο βίντεα. Επίσης όλες οι ομάδες θα έχουν καταγράψει με τον δικό τους τρόπο το γραμματικό φαινόμενο, για να το εξηγήσουν.

Στο τέλος, αφού οι μαθητές μας πουν/καταγράψουν την εμπειρία τους αυτή, τους ζητάμε να γράψουν για την επόμενη φορά δύο (2) δικές τους προτάσεις με όποιον σύνδεσμο θέλουν με θέμα "studieren / Schule / Universität"!

Doppelkonjuktionen

Je...desto

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)