Γερμανική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Warum studieren? - Γιατί να σπουδάσω?

20 λεπτά

Εισαγωγή στο θέμα

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές έρχονται αντιμέτωποι με το φλέγον - για αυτή την ηλικιακή ομάδα - ερώτημα: "Να σπουδάσω? Γιατί να σπουδάσω?"

Με ένα συννεφόλεξο προτρέπουμε τους μαθητές μας να θυμηθούν παλαιότερο λεξιλόγιο για το θέμα «σπουδάζω / σπουδές». (Φύλλο εργασίας)

Με αφορμή μέρος από το λογοτεχνικό έργο του Goethe FAUST, εισερχόμαστε στη θεματική μας. Ο κάθε μαθητής διαβάζει μόνος του το κείμενο και το συζητάει με τον διπλανό τους. Όπου κι αν ζητηθεί, δίνονται διευκρινήσεις στους μαθητές.

Στη συνέχεια έχουμε μια καταγραφή από 8 + 7 διαφορετικές επικεφαλίδες, που μας αιτιολογούν, γιατί να σπουδάσουμε. Υπάρχει διαφορετική εστίασης κι επιλογή λέξεων/εκφράσεων, μιας και οι πρώτες είναι από ανεξάρτητο οργανισμό και οι επόμενες 7 από ένα Πανεπιστήμιο. Ζητείται από τους μαθητές να τις διαβάσει ο καθένας μόνος του, να επιλέξουν 2 ή 3 για να τις συζητήσουν με τον διπλανό τους. Καταγράφουν τα πιο σημαντικά θέματα της της συζήτησής τους και παρουσιάζουν το αποτέλεσμα της συζήτησής τους στην τάξη.

FAUST von Goethe

Warum studieren? 8 gute Gründe für ein Studium

Δημιουργός Σεναρίου: ΙΩΑΝΝΑ ΧΑΡΔΑΛΟΥΠΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΣΟΥΛΤΑΝΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΠΕΡΠΕΡΙΔΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)