Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

«Ευλογημένος ο ερχόμενος… Ο Ιησούς εισέρχεται στα Ιεροσόλυμα και εκδιώκει τους εμπόρους από το Ναό»

45 λεπτά

3η ώρα - Παρουσίαση εργασιών των ομάδων

Παρουσίαση των εργασιών των ομάδων στην ολομέλεια και συζήτηση μεταξύ των ομάδων.

Η αξιολόγηση των μαθητριών και των μαθητών γίνεται σε όλη τη διάρκεια διεξαγωγής της εργασίας τους, ανάλογα με τη συμμετοχή τους την ικανότητά τους στην επιλογή και απομόνωση των πληροφοριών, τη συνεργασία μεταξύ τους καθώς και από το τελικό προϊόν που δημιουργήσουν. Μπορούμε επίσης να τους αξιολογήσουμε και με τη δραστηριότητα που υπάρχει φωτόδενδρο (1) με διεύθυνση φυσικού πόρου  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/5769 όπου με τη διάδραση της εικόνας της εισόδου του Ιησού στην Ιερουσαλήμ οι μαθητές μπορούν να κατανοήσουν το νόημα της αποστολής του Ιησού και τη σύγκρισή του με τους βασιλιάδες του βιβλικού Ισραήλ καθώς και με τη δραστηριότητα του διαδραστικού εγχειριδίου (2).

1) Διαδραστική εικόνα Βαϊοφόρου

Διευκρίνιση: 
Οι μαθητές μπορούν να εντοπίσουν πρόσωπα και σκηνές της εισόδου του Ιησού στα Ιεροσόλυμα

2) Δραστηριότητα αξιολόγησης

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)