Αγγλική Γλώσσα (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

The Best Laid Travel Plans

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Η Ευρώπη είναι ένα μωσαϊκό από γλώσσες και πολιτισμούς που τους ενώνει η ελπίδα για ένα κοινό μέλλον χωρίς να λησμονάται ένα ιδιαίτερο παρελθόν. Το σενάριο αυτό δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες για τα  ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάποιων Ευρωπαϊκών πόλεων με στόχο την επιλογή της πιο κατάλληλης για εκπαιδευτική επίσκεψη πόλης. Επιπλέον, οι μαθητές εξοικειώνονται με δραστηριότητες της ζωής των ενηλίκων όπως είναι η οργάνωση ενός ταξιδιού και ο υπολογισμός του κόστους του. Τέλος είναι σημαντική η επιχειρηματολογία για την υποστήριξη τς επιλογής τους έτσι ώστε να δημιουργηθεί ένα έγγραφο με την περιγραφή του ταξιδιού, να ενημερωθούν οι αρμόδιες Αρχές στην πόλη που έχει επιλεγεί για επίσκεψη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και ταυτόχρονα να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου.    

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Η τάξη σας αποφάσισε να ταξιδέψει στην Ευρώπη για 4 ημέρες αλλά οι επιλογές είναι πολλές. Ποιά είναι η πιο κατάλληλη ευρωπαϊκή πόλη για να επισκεφτούν μαθητές και καθηγητές με βάση την ιστορία της, τα Μουσεία της, την Κουλτούρα της, τις τιμές της διαμονής και μετακίνησης και την ευκολία πρόσβασης σε αυτήν; Ως υποψήφιοι επισκέπτες πρέπει να ψάξετε, να επιλέξετε, να υποστηρίξετε την επιλογή σας και να πείσετε τους συμμαθητές σας για αυτήν. Προϊόν επίσης της έρευνας θα είναι η δημιουργία ενός ταξιδιωτικού προγράμματος το οποίο  θα αποσταλεί στις ξένες αρχές και θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: The European Continent - Quest for the best
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
45 λεπτά
Φάση 2: The Presentations
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Ηλεκτρονικών Υπολογιστών - Αίθουσα διδασκαλίας
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναζητούν, να εντοπίζουν & να χρησιμοποιούν στοιχεία από διαδικτυακές πηγές
  2. Να διατυπώνουν λογικά επιχειρήματα, αξιοποιώντας και οργανώνοντας πληροφορίες.
  3. Να συνεργάζονται και να συντονίζουν τις προσπάθειές τους μέσα στην ομάδα τους
  4. Να δημιουργούν ταξιδιωτικό πρόγραμμα με τη χρήση σωστών γραμματικών και συντακτικών δομών.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Ταξίδια
Ευρώπη
Πολιτισμός
Πόλεις
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικός υπολογιστής, Διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΧΕΜΠΕΚΙΔΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)