Πληροφορική (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Ένα σπίτι για το "Δυφιούλη" - Μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο αποσκοπεί στην παρουσίαση με εναλλακτικό-διαδραστικό τρόπο των μέσων αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων. Μέσα από μια διερευνητική πορεία οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή με της συσκευές αυτές. Πέρα από μια αναφορά στην αξία της αποθήκευσης και στη χρησιμότητα και χρηστικότητα των συσκευών που κυκλοφορούν, οι μαθητές έχουν  τη δυνατότητα να πιάσουν και να  περιεργαστούν τις πιο γνωστές και ευρέως χρησιμοποιούμενες από αυτές.

Επιτυγχάνεται, επιπρόσθετα, μια πρώτη επαφή με το περιβάλλον του scratch και κεντρίζεται το ενδιαφέρον των μαθητών με τις δυνατότητές που παρέχει.

Οι μαθητές, με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, δουλεύουν σε ομάδες για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προτείνονται. Καλλιεργείται έτσι πνεύμα συνεργατικότητας και συνεισφέρουν όλοι στην επίτευξη του κοινού στόχου.

Μέρος του υλικού που χρησιμοποιήθηκε στο έργο του scratch αντλήθηκε από την διαδραστική παρουσίαση "Μέσα αποθήκευσης - Κατηγορίες μέσων αποθήκευσης" στο Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr/lor/r/8521/2607).

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές καλούνται να προβληματιστούν σχετικά με το θέμα της αποθήκευσης. Όλοι έχουν στην κατοχή τους αντικείμενα για τα οποία ορίζουν κάποιο μέρος φύλαξης. Τι συμβαίνει  όμως με τα "πράγματα" που  δημιουργούνται από συσκευές όπως ο Η/Υ και δεν είναι απτά, αλλά  ψηφιακά ∙ τα ψηφιακά δεδομένα; Που μπορούν αυτά να  αποθηκευτούν; Με ποια κριτήρια επιλέγουμε το μέρος, το μέσο αποθήκευσης ; Ορισμένοι μαθητές συναντούν δυσκολία στην αντίληψη κάποιων πιο αφηρημένων εννοιών. Με αυτό το  σενάριο προσδοκούμε να τα βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση όσον αφορά στο συγκεκριμένο θέμα που πραγματευόμαστε.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Ποιοι είστε εσείς; -Τα βασικότερα μέσα αποθήκευσης
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
10 λεπτά
Φάση 2: Ταυτότητα παρακαλώ - Κύρια χαρακτηριστικά
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
5 λεπτά
Φάση 3: Τώρα ξέρεις τι σου ταιριάζει.
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
20 λεπτά
Φάση 4: Ας εξασκηθούμε λίγο - Σταυρόλεξο
Χώρος Διεξαγωγής: Σχολικό Εργαστήριο Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίζουν τα βασικότερα μέσα αποθήκευσης ψηφιακών δεδομένων.
  2. Να περιγράφουν κάποια κύρια χαρακτηριστικά τους.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
μέσα αποθήκευσης
ψηφιακά δεδομένα
Scratch
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Υπολογιστές με πρόσβαση στο διαδίκτυο. Διάφορα αποθηκευτικά μέσα (CD, DVD, USB stick, σκληρός δίσκος, κάρτα μνήμης - προαιρετικά) Λογισμικό EclipseCrossword (free-προαιρετικό). Εκτυπωτής (προαιρετικό)
Δημιουργός Σεναρίου: Κωνσταντίνα Χαλατσά (Εκπαιδευτικός)