Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες διερευνούν το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής αξιοποιώντας τις δυνατότητες του εικονικού και πραγματικού πειράματος.

Γίνεται εφαρμογή των γνώσεων μέσω ερωτήσεων που αφορούν διάφορες τεχνολογικές εφαρμογές της καθημερινής ζωής. 

Στην τελευταία φάση προτείνεται η σύνθεση ομαδικής ερευνητικής εργασίας για την οποία  οι ίδιοι οι μαθητές διαμορφώνουν τα κριτήρια της αξιολόγησης της. Η εργασία αυτή ανατίθεται σαν εργασία στο σπίτι. 

Ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει υποστηρικτικό και οργανωτικό ρόλο της όλης διαδικασίας. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το 1831 ο Michael Faraday πραγματοποίησε μία σειρά πειραμάτων που σηματοδότησαν τη σύνδεση του μαγνητικού και του ηλεκτρικού πεδίου. Λέγεται ότι μετά τις ανακοινώσεις που έκανε ο Faraday , ενώ ήταν πλέον μέλος  της Βασιλικής Εταιρείας του Λονδίνου- ο πρωθυπουργός της εποχής τον ρώτησε τι καλό θα προκαλούσε αυτή η εφεύρεση και ο Faraday απάντησε: «Το ότι, πρωθυπουργέ, κάποτε μπορείτε να τη φορολογήσετε».

Πως μπορεί να παραχθεί ηλεκτρική ενέργεια με τη βοήθεια μαγνητικού πεδίου;

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Έναυσμα ενδιαφέροντος: Ένα πιάτο αιωρείται
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 2: Διατύπωση υποθέσεων μέσω διερεύνησης προσομοίωσης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 3: Πειραματισμός μέσω πραγματικού εργαστηρίου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Φυσικής ή Πληροφορικής (όπου μεταφέρονται οι πειραματικές διατάξεις)
30 λεπτά
Φάση 4: Συμπεράσματα
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 5: Ερευνητική εργασία
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής και Εργασία στο σπίτι
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να διαπιστώνουν την δημιουργία ηλεκτρικού ρεύματος με τη βοήθεια μαγνητικού πεδίου
  2. Να αναγνωρίζουν ποιοτικά από ποιους παράγοντες εξαρτάται η Η/Μ Επαγωγή
  3. Να αναγνωρίσουν το σημαντικό ρόλο που έχει η Φυσική στην κατανόηση προβλημάτων της καθημερινής ζωής
  4. Να καλλιεργήσουν συνεργατική στάση και να αναπτύξουν την κριτική αποδοχή διαφόρων απόψεων
  5. Να αναπτύχουν δεξιότητες πειραματικής μεθοδολογίας για την επίλυση προβλημάτων Φυσικής
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Faraday
ηλεκτρομαγνητική επαγωγή
ηλεκτρομαγνητισμός
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Διατάξεις του ηλεκτρομαγνητισμού που υπάρχουν στο εργαστήριο φυσικής , βιντεοπροβολέας
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΟΦΙΑ ΣΩΤΗΡΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)