Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Endangered Animals

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Κάνουμε επανάληψη λεξιλογίου σχετικού με ζώα, συμπληρώνουμε ένα κείμενο στην αγγλική γλώσσα για τη χελώνα καρέτα-καρέτα, διαβάζουμε διάφορες περιγραφές για ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και φτιάχνουμε μια αφίσα

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Κάνουμε επανάληψη λεξιλογίου σχετικού με ζώα

Διαβάζουμε για τα ζώα που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν και φτιάχνουμε μία αφίσα

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Animals in danger-Vocabulary Review
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 2: Caretta Caretta
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 3: Make a poster
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για περιβαλλοντικά προβλήματα μέσα από μια διαθεματική προσέγγιση
  2. Να θυμηθούν λεξιλόγιο σχετικό με ζώα
  3. Να εξασκηθούν στη σωστή γραφή του λεξιλογίου
  4. Να βελτιώσουν την κατανόηση γραπτού λόγου και να εντοπίσουν σχετικές πληροφορίες
  5. Να συνθέσουν ένα σύντομο κείμενο βασιζόμενοι στις σημειώσεις τους
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ζώα
υπό εξαφάνιση
αφίσα
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η/Υ ή προβολικό μηχάνημα
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΜΑΛΙΤΣΑ ΜΑΡΙΑ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΣΙΚΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)