Αγγλική Γλώσσα (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Trick or Treat

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

 

1) Συμβατότητα με το αναλυτικό πρόγραμμα: 

Στο σχολικό βιβλίο της Δ΄ τάξης του Δημοτικού προβλέπεται η διδασκαλία των “Habits and Customs" στο Unit 5, Lesson 2.

Σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα προτείνονται οι παρακάτω στόχοι:

  • Γνωριμία με το έθιμο του εορτασμού του Halloween στις αγγλόφωνες χώρες.
  • Χρήση του απλού ενεστώτα για την περιγραφή του εθίμου.
  • Κατάκτηση του σχετικού λεξιλογίου.

2) Γνώσεις των μαθητών:

Οι μαθητές  βρίσκονται στον δεύτερο χρόνο εκμάθησης της Αγγλικής Γλώσσας (Elementary level), επομένως είναι σε θέση να κατανοούν απλά και σύντομα κείμενα και να παράγουν μικρές προτάσεις για να περιγράψουν την καθημερινότητά τους.

3) Στόχοι:

Γνωστικοί:

Οι μαθητές πρέπει:

1. Να έρθουν σε επαφή με τα έθιμα των αγγλόφωνων χωρών.

2. Να μάθουν και να εμπεδώσουν το σχετικό λεξιλόγιο.

3. Να κατανοήσουν  τους στίχους ενός τραγουδιού που θα ακούσουν.

4. Να δημιουργήσουν γραπτό κείμενο χρησιμοποιώντας απλό ενεστώτα.

Στόχοι ως προς τις ΤΠΕ:

5. Να εξοικειωθούν με την χρήση διαδραστικών εφαρμογών (παιχνίδια μνήμης, αντιστοίχιση, συμπλήρωση κενών κλπ) και να αντιληφθούν τις πολλές δυνατότητες που μπορεί να τους προσφέρουν στην μελέτη της αγγλικής γλώσσας, στην κατανόηση των πληροφοριών και στην εμπέδωση των γνώσεων.

6. Να εξοικειωθούν με τα εργαλεία του διαδραστικού πίνακα (εφόσον υπάρχει), μέσω των διαδραστικών εφαρμογών.

7. Να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου και του φυλλομετρητή (browser).

4) Οργάνωση της τάξης και υλικοτεχνική υποδομή

Το προτεινόμενο σενάριο σχεδιάστηκε για εφαρμογή  σε περιβάλλον πολλών υπολογιστών όπου ο κάθε μαθητής διαθέτει πρόσβαση σε υπολογιστή και στο διαδίκτυο (περιβάλλον «1 προς 1»).  Σε ένα τέτοιο αναβαθμισμένο ΤΠΕ περιβάλλον διδασκαλίας,  η υλοποίηση του προτεινόμενου σεναρίου προβλέπεται ότι θα είναι ευκολότερη και το όφελος για τους μαθητές μεγαλύτερο (μαθητοκεντρική διάσταση της διδασκαλίας με  μεγαλύτερη υπευθυνότητα των μαθητών). 

Με δεδομένο ότι το εργαστήριο πληροφορικής είναι δύσκολα προσβάσιμο στους εκπαιδευτικούς που διδάσκουν το μάθημα της Αγγλικής γλώσσας, το ψηφιακό σενάριο μπορεί εναλλακτικά να υλοποιηθεί στην καθημερινή αίθουσα διδασκαλίας. Η μόνη απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή που απαιτείται είναι η παρουσία ενός συστήματος Η/Υ-βιντεοπροβολέα και η σύνδεση στο διαδίκτυο. 

5) Η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ:

Στο προτεινόμενο σενάριο οι ΤΠΕ που χρησιμοποιούνται είναι: το διαδίκτυο, το λογισμικό κειμενογράφου «Word» και η δικτυακή πλατφόρμα κατασκευής σεναρίων «ΑΙΣΩΠΟΣ».

Το Word χρησιμοποιήθηκε για να γραφεί το σενάριο στην ψηφιακή του μορφή και το Φύλλο Εργασίας.

Το δικτυακό περιβάλλον κατασκευής σεναρίων «ΑΙΣΩΠΟΣ» χρησιμοποιήθηκε  για να στηθεί το σενάριο στο διαδίκτυο.

Διαδίκτυο: Στο προτεινόμενο σενάριο, η χρήση του διαδικτύου εστιάζεται στην πρόσβαση που αυτό προσφέρει σε πολυμεσικό υλικό.

Η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ συνίσταται και στο ότι το μάθημα με τη χρήση των ΤΠΕ που αναφέρθηκαν παραπάνω, γίνεται περισσότερο ενδιαφέρον με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ενεργή συμμετοχή των μαθητών. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Με αφορμή τον εορτασμό του Halloween σε Αγγλία και Αμερική στις 31 Οκτωβρίου, οι μαθητές μαθαίνουν για το συγκεκριμένο έθιμο, εμπλουτίζουν το λεξιλόγιό τους με σχετικές λέξεις και εκφράσεις και εξασκούνται στον απλό ενεστώτα (Simple Present Tense) και όλα αυτά ακούγοντας τραγούδια και παίζοντας παιχνίδια.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Introduction of Halloween vocabulary
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 2: Trick or Treat rap song (listen and match)
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 3: Your turn: Creating original verses
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα έθιμα των αγγλόφωνων χωρών
  2. Να μάθουν και να εμπεδώσουν οι μαθητές σχετικό λεξιλόγιο
  3. Να κατανοήσουν τους στίχους ενός τραγουδιού που θα ακούσουν
  4. Να παράξουν γραπτό κείμενο χρησιμοποιώντας απλό ενεστώτα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
trick or treat
halloween
pumpkin
haunted house
witch
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο Πληροφορικής με έναν υπολογιστή ανά ένα ή δύο μαθητές και πρόσβαση στο διαδίκτυο, Εναλλακτικά μπορεί να γίνει σε καθημερινή αίθουσα διδασκαλίας, με ένα ηλεκτρονικό υπολογιστή και βιντεοπροβολέα ή διαδραστικό πίνακα.
Δημιουργός Σεναρίου: Όλγα Παπαδοπούλου (Εκπαιδευτικός)