Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Το διάγραμμα Ρ - h ενός ψυκτικού ρευστού.

10 λεπτά

Έλεγχος κατανόησης με κριτήριο αξιολόγησης

Μετά τα παραδείγματα εφαρμογής πάνω στο Διάγραμμα Πίεσης - Ενθαλπίας θα δοθεί στους μαθητές ένα τεστ ΣΩΣΤΟΥ - ΛΑΘΟΥΣ ώστε να γίνει σαφές αν οι μαθητές έχουν κατανοήσει την χρήση του. Επιπλέον το τεστ θα χρησιμεύσει ως ανατροφοδότηση των βασικών σημείων του μαθήματος.

Τεστ Αξιολόγησης

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)