Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Το διάγραμμα Ρ - h ενός ψυκτικού ρευστού.

10 λεπτά

Εφαρμογή με παραδείγματα

Αφού τελειώσει η παρουσίαση του Διαγράμματος Πίεσης - Ενθαλπίας θα γίνει παράδειγμα μαζί με τους μαθητές στον υπολογισμό διαφόρων χαρακτηριστικών του ψυκτικού ρευστού το οποίο απεικονίζεται σε ένα συγκεκριμμένο σημείο.

Παράδειγμα για την κατανόηση των περιοχών του Διαγράμματος P-h

Περιοχές Διαγράμματος P-h

Περιοχές Διαγράμματος P-h

Παράδειγμα στις Γραμμές του Διαγράμματος P-h

Γραμμές Διαγράμματος P-h

Γραμμές Διαγράμματος P-h

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)