Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Το διάγραμμα Ρ - h ενός ψυκτικού ρευστού.

20 λεπτά

Παρουσίαση των στοιχείων του διαγράμματος P - h

Το Διάγραμμα P-h αποτελείται από ένα σύστημα αξόνων. Στον οριζόντιο άξονα έχουμε τις τιμές της ειδικής ενθαλπίας και στον κάθετο άξονα τις τιμές της πίεσης του ψυκτικού μέσου. Στο διάγραμμα διακρίνουμε μια καμπύλη σε σχήμα καμπανας η οποία ονομάζεται καμπύλη κορεσμού και γραμμές με διαφορετικές κλίσεις που αντιστοιχουν σε διαφορετικα χαρακτηριστικά του ψυκτικού μέσου.

Περιοχές Διαγράμματος - Καμπύλη Κορεσμού

Γραμμές Σταθερής Πίεσης - Γραμμές Σταθερής Ειδικής Ενθαλπίας

Γραμμές Σταθερής Θερμοκρασίας

Γραμμές Σταθερής Ξηρότητας

Γραμμές Σταθερής Ειδικής Εντροπίας

Γραμμές Σταθερής Πυκνότητας

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)