Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Το διάγραμμα Ρ - h ενός ψυκτικού ρευστού.

5 λεπτά

Χρησιμότητα του διαγράμματος P - h

Οι εταιρείες παραγωγής των ψυκτικών μέσων έχουν κατασκευάσει διαγράμματα P - h στα οποία απεικονίζονται τα χαρακτηριστικά τους. Οι πληροφορίες που μας δίνει ένα τέτοιο διάγραμμα είναι πολλές και οι δυνατότητες χρήσης του από τους τεχνίτες που ασχολούνται με την ψύξη και τον κλιματισμό ακόμα περισσότερες, αφού μπορούμε να σχεδιάσουμε τον κύκλο ψύξης πάνω σε αυτό. Για να μπορέσουμε όμως να το χρησιμοποιήσουμε πρέπει πρώτα να μάθουμε να αναγνωρίζουμε τις βασικές γραμμές από τις οποίες αποτελείται. Κάθε σημείο του διαγράμματος P - h παριστάνει μια συγκεκριμμένη θερμοδυναμική κατάσταση του ψυκτικού μέσου. 

Διάγραμμα P-h

Διάγραμμα P-h

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΟΥΡΕΝΤΖΗΣ (Εκπαιδευτικός)