Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Η διάθλαση του φωτός με ανακαλυπτική προσέγγιση

10 λεπτά

Συζήτηση/ανακεφαλαίωση

Φύλλα Εργασίας

Οι μαθητές θα απαντήσουν ανά ομάδες τις ερωτήσεις ανακεφαλαίωσης (διαδραστικές), οι οποίες θα συζητηθούν στην τάξη (περίπου 5')

Στη συνέχεια θα συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας που στόχο έχει να επεκτείνει το θέμα στο πως χτίζεται μία θεωρία και ένας νόμος.

Ακολουθεί συζήτηση των απαντήσεων κάθε ομάδας.

Το μάθημα ολοκληρώνεται με τελική ανακεφαλαίωση και ανάθεση εργασίας.
 

Ερώτηση 1-Αντιστοίχιση

Ερώτηση 2

Ερώτηση 3

Ανακεφαλαίωση

Σχόλιο: 
Πρόκειται για το τέλος του μαθήματος (πρέπει να παρουσιαστεί τουλάχιστον 2-3 λεπτά πριν από την λήξη της διδακτικής ώρας)
Δημιουργός Σεναρίου: Αργύριος Πάσχος (Εκπαιδευτικός)