Φυσική (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 1 ώρα

Η διάθλαση του φωτός με ανακαλυπτική προσέγγιση

4 λεπτά

Έναυσμα (επίδειξη νομίσματος που εμφανίζεται)

Φύλλα Εργασίας

Ο εκπαιδευτικός παρουσιάζει το βίντεο (στον προτζέκτορα ή διαδραστικό πίνακα) διατυπώνοντας την ερώτηση: "Γιατί εμφανίζεται το νόμισμα στο ποτήρι όταν προσθέτουμε νερό;" (Εναλλακτικά, οι μαθητές παρακολουθούν το βίντεο online). Οι μαθητές ανά ομάδες πρέπει να διατυπώσουν μία απάντηση την οποία θα δηλώσουν σε 1 λεπτό μετά από την θέαση του βίντεο. Ο εκπαιδευτικός γράφει τις απαντήσεις ανά ομάδα στον πίνακα (πρέπει να υπάρχει χώρος για να γράψει κανείς στην οθόνη ή σε δεύτερο μικρότερο-κλασσικό πίνακα).

Αντί του βίντεο είναι δυνατό να εκτελεστεί το πείραμα σαν επίδειξη ή ακόμα και ομαδικά (αλλά για συντόμευση της διαδικασίας σε κάθε πάγκο εργασίας απαιτείται να υπάρχει κέρμα, αδιαφανές πλαστικό ποτήρι και δοχείο γεμάτο νερό)

Δεν αναμένεται οι απαντήσεις να είναι πλήρεις, αλλά έτσι κι αλλιώς πρόκειται για το έναυσμα.

Το νόμισμα που εμφανίζεται - Γιατί;

Διευκρίνιση: 
Δεν είναι απαραίτητη η θέαση του βίντεο αλλά μπορεί να υποκατασταθεί από επίδειξη (από τον διδάσκοντα ή ανά ομάδες - απαιτούνται κέρμα, αδιαφανές ποτήρι και ποτήρι ζέσεως με νερό)
Σχόλιο: 
Πολλές απαντήσεις θα έχουν να κάνουν με το φως αλλά θα δείχνουν την σύγχυση και την ανάκληση ημιτελών πληροφοριών.
Δημιουργός Σεναρίου: Αργύριος Πάσχος (Εκπαιδευτικός)