Ιστορία (ΠΕ) (Δημοτικό)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Η Αμερικανική και η Γαλλική Επανάσταση

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Η Ιστορία, ως αντικείμενο στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, στις περισσότερες περιπτώσεις, αποτελούσε την παράθεση των σημαντικότερων ιστορικών γεγονότων, καθώς και την απλή παρουσίαση κάποιων ιστορικών τεκμηρίων. Στο καινούριο σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας της Στ΄τάξης γίνεται μια προσπάθεια να αναδειχτούν οι ιστορικές πηγές, ως πρωτογενής πηγή σύνθεσης των ιστορικών γεγονότων. Σε αυτό το πνεύμα, οι ιστορικές πηγές θα πρέπει όχι μόνο να παραθέτονται, αλλά και να μελετούνται σε βάθος από τους ίδιους τους μαθητές, ώστε να ανακαλύπτεται η ιστορική αλήθεια και να αναδεικνύονται οι πολλαπλές όψεις του ιστορικού γεγονότος. Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση, επιχειρώντας να εκοικειώσει τους μαθητές με την απευθείας μελέτη των ιστορικών πηγών, μυώντας τους στο νέο  ιδεολογικό και πνευματικό πλαίσιο που διαμορφώθηκε στην Ευρώπη στα τέλη του 18ου αιώνα. Για τις ανάγκες του σεναρίου, οι μαθητές έχουν χωριστεί σε ομάδες, στο πλαίσιο των οποίων καλούνται να επεξεργαστούν τις πληροφορίες, να εργαστούν ομαδικά, με βάση τις αρχές της ομαδικής εργασίας και να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της εργασίας τους.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Τόσο η Αμερικανική, όσο και η Γαλλική Επανάσταση αποτελούν ιστορικά γεγονότα, τα οποία παρά την τεράστια σημασία τους, είναι άγνωστα στους μαθητές του Δημοτικού. Οι μαθητές, ενώ σε γενικές γραμμές είναι εξοικειωμένοι με την Ελληνική Επανάσταση, αγνοούν ότι το ιδεολογικό της υπόβαθρο της Ελληνικής Επανάστασης ανάγεται στο ευρύτερο ιδεολογικό και πνευματικό πλαίσιο μέσα στο οποίο εκδηλώθηκαν αυτές οι δύο επαναστάσεις και το οποίο ενέπνευσε τους πρωταγωνιστές της Ελληνικής Επαναστασης. Επιπλέον, αγνοούν ότι η θέσπιση πολλών από τα δικαιώματα που απολαμβάνουν σήμερα οι άνθρωποι ανάγεται σε κείμενα που συντάχθηκαν 2 αιώνες πριν.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Το νέο ιδεολογικό/πνευματικό πλαίσιο
Χώρος Διεξαγωγής: τάξη
35 λεπτά
Φάση 2: Η Αμερικανική Επανάσταση:αίτια, ιστορικά γεγονότα
Χώρος Διεξαγωγής: τάξη
45 λεπτά
Φάση 3: Γαλλική Επανάσταση: συνθήκες, γεγονότα, φάσεις
Χώρος Διεξαγωγής: τάξη
45 λεπτά
Φάση 4: Μελέτη των Διακηρύξεων. Αξιολόγηση.
Χώρος Διεξαγωγής: Τάξη
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν οι μαθητές το ευρύτερο ιστορικό, ιδεολογικό και πνευματικό πλαίσιο των επαναστάσεων
  2. Να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα των γεγονότων και την αλλαγή που επέφεραν στην παγκόσμια ιστορία
  3. Να εντοπίσουν τα κοινά σημεία μεταξύ των δύο Επαναστάσεων
  4. Να μελετήσουν σε γενικές γραμμές τα σημαντικά κείμενα τα οποία ήταν απόρροια των Επαναστάσεων
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Γαλλική Επανάσταση
Αμερικανική Επανάσταση
Διαφωτισμός
Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας
Διακήρυξη των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Βιντεοπροβολέας, διαδίκτυο
Δημιουργός Σεναρίου: ΦΩΤΕΙΝΗ ΔΕΡΤΟΥΖΟΥ (Εκπαιδευτικός)