Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
10 λεπτά

Λιγότερη πίεση και περισσότερη πίεση

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτήν τη φάση οι μαθητές χρησιμοποιούν τις γνώσεις τους για να εξηγήσουν φαινόμενα στα οποία η πίεση έχει καθοριστικό ρόλο.

Δραστηριότητα 1: Άλλο η δύναμη και άλλο η πίεση

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε την αντίστοιχη δραστηριότητα στο φύλλο εργασίας.

Δραστηριότητα 2: Το κοφτερό μαχαίρι

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε την αντίστοιχη δραστηριότητα στο φύλλο εργασίας.

Δραστηριότητα 3: Ηρακλής και Άτλας

Πως θα βοηθούσε τον Ηρακλή το μαξιλάρι στο δύσκολο έργο της στήριξης του ουρανού;

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε την αντίστοιχη δραστηριότητα στο φύλλο εργασίας και συζητήστε στην τάξη.

Δραστηριότητα 4: Συνοψίζοντας

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε την αντίστοιχη δραστηριότητα στο φύλλο εργασίας και μετά ελέγξτε τις απαντήσεις σας στον υπολογιστή.
Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΑΣΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)