Φυσική (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
15 λεπτά

Ορισμός της πίεσης

Φύλλα Εργασίας

Σε αυτήν τη φάση γίνεται η παρουσίαση του ορισμού της πίεσης. Οι μαθητές διερευνούν την επίδραση που έχουν τα μεγέθη που συμμετέχουν στην τιμή της πίεσης με τη βοήθεια κατάλληλου ψηφιακού υλικού.

Δραστηριότητα 1: Ορισμός πίεσης

Ορισμός

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε την αντίστοιχη δραστηριότητα στο φύλλο εργασίας.

Δραστηριότητα 2: Η πίεση εκφράζει τη δύναμη που ασκείται κάθετα στη μονάδα της επιφάνειας

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε την αντίστοιχη δραστηριότητα στο φύλλο εργασίας και μετά ελέγξτε τις απαντήσεις σας στον υπολογιστή.

Δραστηριότητα 3: Παράγοντας δύναμη

Σε ίσες επιφάνειες ασκούνται διαφορετικές δυνάμεις.

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε την αντίστοιχη δραστηριότητα στο φύλλο εργασίας και μετά ελέγξτε τις απαντήσεις σας στον υπολογιστή.

Δραστηριότητα 4: Παράγοντας επιφάνεια

Σε διαφορετικές επιφάνειες ασκείται η ίδια δύναμη.

Διευκρίνιση: 
Συμπληρώστε την αντίστοιχη δραστηριότητα στο φύλλο εργασίας και μετά ελέγξτε τις απαντήσεις σας στον υπολογιστή.

Συνοψίζοντας

Δημιουργός Σεναρίου: ΣΤΑΣΙΝΗ ΦΡΑΓΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΚΑΛΚΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ (Συντονιστής)