Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Υπαίθρια αθλητική αναψυχή ή Ένας ακόμη λόγος για να αγαπώ το περιβάλλον

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

 Οι μαθητές/ριες έρχονται σε γνωριμία με την υπαίθρια αθλητική αναψυχή. Η φύση, το μεγαλύτερο σχολείο, και το παιχνίδι, ο καλύτερος τρόπος να μαθαίνουμε, αυτά είναι τα «συστατικά» της υπαίθριας αθλητικής αναψυχής!

Το σενάριο, με διαθεματικό τρόπο και χρησιμοποιώντας  δύο διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα (Φυσική Αγωγή και Βιολογία Β’  γυμνασίου), συνδέει μεταξύ τους έννοιες όπως «περιβάλλον», «υγεία», «ποιότητα ζωής» και καλλιεργεί οικολογική ευαισθησία και την ιδέα του ανθρώπου ως ένα μόνο κρίκο (και όχι τον πιο σημαντικό) της αλυσίδας της ζωής στον πλανήτη μας.

 

 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Οι μαθητές καλούνται:

• να ανακαλύψουν την υπαίθρια αθλητική αναψυχή
• να διερευνήσουν τους λόγους που μπορεί να συντρέχουν ώστε κάποιος να μην αισθάνεται άνετα στο φυσικό περιβάλλον
•να προσδιορίσουν τι σημαίνει στην πράξη ποιότητα περιβάλλοντος 
•να   ενημερώσουν τη σχολική κοινότητα α) για την άθληση στη φύση και β) για την ασφάλεια κατά τη διεξαγωγή υπαιθρίων δραστηριοτήτων
Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: Βουνό ή θάλασσα;
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 2: Η φιλοσοφία της υπαίθριας αθλητικής αναψυχής
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα διδασκαλίας
45 λεπτά
Φάση 3: Ας μοιραστούμε αυτά που μάθαμε ...
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να γνωρίσουν την υπαίθρια αθλητική αναψυχή (αθλήματα βουνού, θάλασσας / ποταμού, αέρα)
  2. Να ενημερωθούν για τα οφέλη της δια βίου άσκησης και τα επιπλέον οφέλη από την άθληση στη φύση
  3. Να μελετήσουν τους κανόνες ασφάλειας της υπαίθριας διαβίωσης
  4. Να κατανοήσουν τη φιλοσοφία της υπαίθριας αναψυχής
  5. Να μεταφέρουν τις γνώσεις που απέκτησαν και στην υπόλοιπη σχολική κοινότητα
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Βουνό
θάλασσα
αθλητική αναψυχή
ελεύθερος χρόνος
Ανθρώπινο σώμα
υγεία
ασφάλεια
Φυσικό περιβάλλον
αειφορία
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές, προτζέκτορας, εκτυπωτής
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΜΑΛΙΑ ΔΡΑΚΟΥ (Εκπαιδευτικός)