Γεωλογία και Διαχείριση Φυσικών Πόρων (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

Πετρώματα - Κατηγορίες πετρωμάτων - Πετρολογικός κύκλος

20 λεπτά

Αξιολόγηση - Ανάθεση εργασίας

Εργασία για το σπίτι:

Για καλύτερη εμπέδωση των γνώσεων προτείνεται να δοθεί στους μαθητές για το σπίτι, η ερευνητική εργασία που περιγράφεται στην επόμενη παράγραφο.  Η εργασία προτείνεται να είναι ομαδική - σε στυλ μικρού project - ώστε να αποκομίσουν οι μαθητές τα οφέλη που συνήθως συνοδεύουν την συνεργατική μάθηση.

Για την υλοποίηση της εργασίας προτείνεται η κάθε ομάδα μαθητών να  "υιοθετήσει" ένα πέτρωμα. Κάθε ομάδα θα αναλάβει την εκπόνηση μιας έρευνας, μικρής έκτασης, για ένα πέτρωμα της επιλογής της (γρανίτη, οψιδιανό, μάρμαρο, ψαμμίτη κ.λπ.).

Η εργασία θα περιλαμβάνει τα παρακάτω:

Αρχικά, οι μαθητές θα πρέπει να βρουν φυσικό δείγμα του πετρώματος που επέλεξαν (πχ. από μάντρες που πουλάνε διακοσμητικά πετρώματα ή ένα τέχνημα από οψιδιανό κ.λπ.) και στη συνέχεια να καταγράψουν:

α) γενικές πληροφορίες για το πέτρωμα της επιλογής τους, όπως την προέλευση του ονόματός του, την κατηγορία στην οποία ανήκει κ.λπ.

β) τα χαρακτηριστικά γνωρίσματά του, π.χ. έχει κρυσταλλική μορφή, παρουσιάζει σχιστότητα, περιέχει απολιθώματα κ.λπ.

γ) την ορυκτολογική σύστασή του, π.χ. αποτελείται από χαλαζία, άστριους, ασβεστίτη κ.λπ. Να ανατρέξουν στην εφαρμογή UK Virtual Microscope -> View Microscope και να σχεδιάσουν εντός κυκλικού περιγράμματος την μικροσκοπική εικόνα του πετρώματος, αναφέροντας τα ουσιώδη ορυκτά (π.χ. για τον ασβεστόλιθο, τον ασβεστίτη)

δ) τις χρήσεις του 

ε) μια ιστορία για το πώς σχηματίστηκε και τέλος

στ) τη βιβλιογραφία στην οποία στηρίχθηκαν για τη συλλογή των πληροφοριών.

Στο κείμενο να ενσωματωθούν εικόνες και φωτογραφίες.

Η κάθε ομάδα θα "συστήσει" το πέτρωμά της στην τάξη κα θα δεχθεί τις σχετικές ερωτήσεις.

 

Επανάληψη

The rock cycle - BBC

Ο Πετρολογικός Κύκλος

Ερωτήσεις 1

Ερωτήσεις 2

Δημιουργός Σεναρίου: Χρυσάνθη Τζιωρτζιώτη (Εκπαιδευτικός)