Ιστορία (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

«Η εποχή των μεγάλων γεωγραφικών ανακαλύψεων:15ος -16ος αιώνας»

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Η 1η δραστηριότητα δίνεται με σκοπό οι μαθητές να ελέγξουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους για το θέμα και να τη συμπληρώσουν πάλι στην τάξη με μορφή φωτοτυπίας, προκειμένου να διαπιστώσουν αν μετά τις δύο ώρες διδασκαλίας μπορούν να υποστηρίξουν ότι εμπλούτισαν τις γνώσεις τους.

Η 2η δραστηριότητα δίνεται προκειμένου οι μαθητές να αναζητήσουν πληροφορίες χωρισμένοι σε ομάδες, να συντελέσουν στην παραγωγή κειμένου και να εκπροσωπήσουν την ομάδα τους. Προτιμήθηκε το κείμενο έναντι του εποπτικού υλικού, θεωρώντας ότι οι μαθητές ευκολότερα θα ενδιαφερθούν να το διαχειριστούν στο σπίτι τους ως εργασία μετά τη δεύτερη ώρα διδασκαλίας, αλλά και επειδή είναι η πρώτη φορά που ασχολούνται με το λογισμικό αυτό.

Η 3η δραστηριότητα δίνεται για να προβάλει μαθητές που διαθέτουν δεξιότητες γοργής αντίληψης και παρατηρητικότητας, αλλά και για να τονώσει τη συνοχή των ομάδων και να ενισχύσει τις πιο αδύναμες ομάδες.

Η 4η δραστηριότητα δίνεται ως αξιοποίηση του εποπτικού υλικού και ως ανάπαυλα στην εργασιακή δραστηριότητα, αφομοίωση του δοσμένου υλικού των παρουσιάσεων, όπως επίσης και ως αφόρμηση για τις επόμενες παρουσιάσεις.

Η  5η δραστηριότητα δίνεται ως αξιοποίηση του εποπτικού υλικού και ως σύνδεση των γεγονότων με το γεωγραφικό χώρο. Προτιμήθηκε η συγκεκριμένη άσκηση έναντι της αντίστοιχης στο υλικό του μικρού ερευνητή, διότι δίνει περισσότερες πληροφορίες και εξασκεί επιπλέον τη συνδυαστική ικανότητα.

Η 6η δραστηριότητα δίνεται ως προβληματισμός, διατύπωση κρίσεων και αφόρμηση για το επόμενο μάθημα. Προέρχεται από τις εργασίες που προτείνει το λογισμικό (ερ.4 και 15).

Οι προαιρετικές εργασίες αφορούν ομάδες μαθητών που ολοκληρώνουν τις εργασίες τους πριν τον προβλεπόμενο χρόνο.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το σενάριο αφορά την πρώτη από δύο ώρες διδασκαλίας του μαθήματος "Ανακαλύψεις" της Ιστορίας της Β΄Γυμνασίου, με χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
5 λεπτά
Φάση 1: Οδηγίες και είσοδος στο λογισμικό
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 2: Άσκηση αυτοαξιολόγησης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
5 λεπτά
Φάση 3: Μικρές παρουσιάσεις ομάδων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
10 λεπτά
Φάση 4: Διαγωνισμός ταχύτητας -προβολή βίντεο
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
5 λεπτά
Φάση 5: Αναζητήσεις-εργασίες για το σπίτι
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να διαφανούν τα κίνητρα, οι προϋποθέσεις των εξερευνητικών ταξιδιών.
  2. Να εκτιμηθούν οι άμεσες και απώτερες συνέπειες για τον σύγχρονο κόσμο.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
ανακαλύψεις
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο του σχολείου με δώδεκα (12) υπολογιστές και δυνατότητα ο καθηγητής να χειρίζεται τις οθόνες των μαθητών και από τον κεντρικό υπολογιστή να προβάλλει ταυτόχρονα ό,τι εμφανίζεται στη δική του οθόνη.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΑ ΑΡΚΟΥΔΗ (Εκπαιδευτικός)