Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΓΙΑΤΊ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ;

20 λεπτά

Η ΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ

Στη φάση αυτή αποτιμάται και αξιολογείται η επίτευξη των στόχων του μαθήματος μέσω  της αξιολόγησης της ικανότητας των μαθητών να συνεργάζονται, να διερευνούν και να υλοποιούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις δραστηριότητες.  Η φάση ξεκινάει, προς επανάληψη, ανατροφοδότηση     και αυτό(ετερο)αξιολόγηση με το Κουίζ: «Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή»:  http://photodentro.edu.gr/v/item/ds/8521/1318.  Οι μαθητές, διατηρώντας τη σύνθεσή τους σε ομάδες, απαντούν στις ερωτήσεις του κουίζ συσκεπτόμενοι ανά ομάδα  (όχι ατομικά αλλά ως ομάδα)  και επιλέγοντας τη σωστή απάντηση από τη θέση τους,  κάνοντας  χρήση του φορητού πληκτρολογίου.

 Στη συνέχεια τίθεται το ερώτημα: «Τι προσφέρει η μελέτη της Βίβλου;  Γιατί αξίζει να μελετάνε οι άνθρωποι την Αγία Γραφή;»  Με κατευθυνόμενο διάλογο συζητιούνται, απαριθμούνται, κατηγοριοποιούνται και αναγράφονται στο διαδραστικό πίνακα  οι λόγοι για τους οποίους οι άνθρωποι μελετάνε την Αγία Γραφή τόσο ως χριστιανοί όσο και ως μη χριστιανοί.

Η τελευταία φάση ολοκληρώνεται με παιγνιώδη άσκηση αυτό(ετερο)αξιολόγησης: κάρτες διαλόγου.

Κουίζ : Γιατί μελετούμε την Αγία Γραφή

Άσκηση άσκηση αυτό(ετερο)αξιολόγησης με κάρτες διαλόγου

Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΠΠΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)