Θρησκευτικά (ΔΕ) (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

ΓΙΑΤΊ ΜΕΛΕΤΑΜΕ ΤΗΝ ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ;

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο πραγματοποιείται στα πλαίσια της επεξεργασίας της Δ.Ε. 1. «Γιατί μελετάμε την Αγία Γραφή» του σχολικού εγχειριδίου των  Θρησκευτικών της  Α΄ Γυμνασίου, για να εμπλουτίσει και να ενισχύσει τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Το σενάριο περιλαμβάνει τη γνωριμία και τη σταδιακή δόμηση εννοιών που σχετίζονται με  την Αγία Γραφή ως αντικείμενο μελέτης ανεξαρτήτως θρησκείας, ως ιερό βιβλίο που κατέχει κεντρική θέση στη ζωή των χριστιανών και της  Εκκλησίας και ως το πιο πολυδιαβασμένο βιβλίο στον κόσμο, του οποίου οι  ιστορίες και τα πρόσωπα ενέπνευσαν  την τέχνη και επέδρασαν στον παγκόσμιο πολιτισμό. Το διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με το ΑΠΣ και ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των  ΔΕΠΠΣ αλλά  και του Νέου Προγράμματος  Σπουδών στα Θρησκευτικά γιατί  έχει μαθητοκεντρική δομή και στηρίζεται στην ομαδοσυνεργασία, την παροχή και δόμηση της γνώσης,  τη διαθεματικότητα  και την αξιοποίηση ψηφιακών πόρων στη διδασκαλία. Προαπαιτούμενα είναι η απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή και η εξοικείωση των μαθητών με την ομαδοσυνεργασία  και  τη χρήση ψηφιακών εργαλείων.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

 

 

Για ποιούς λόγους οι σύγχρονοι άνθρωποι μελετούν  την Αγια Γραφή ή αλλιώς Βίβλο;

Είναι χριστιανοί όλοι οι αναγνώστες της Βίβλου;

Πώς συσχετίζεται η Βίβλος με τον παγκόσμιο πολιτισμό;

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
45 λεπτά
Φάση 1: ΑΓΙΑ ΓΡΑΦΗ ή ΒΙΒΛΟΣ
Χώρος Διεξαγωγής: αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
25 λεπτά
Φάση 2: ΒΙΒΛΟΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
Χώρος Διεξαγωγής: αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
20 λεπτά
Φάση 3: Η ΑΞΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣ ΓΡΑΦΗΣ
Χώρος Διεξαγωγής: αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Οι μαθητές: Να πληροφορηθούν ποια είναι τα βιβλία της Αγίας Γραφής και το περιεχόμενό τους.
  2. Να αντιληφθούν ότι η Βίβλος αποτελεί πηγή έμπνευσης για τις τέχνες και τον πολιτισμό
  3. Να διαπιστώσουν τη διεθνώς αναγνωρισμένη επίδραση της Βίβλου στον πολιτισμό των χριστιανικών λαών.
  4. Να κατανοήσουν μέσα από παραδείγματα την αξία της μελέτης της Αγίας Γραφής.
  5. Να ασκηθούν στην ένταξη των ψηφιακών εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Αγία Γραφή
Βίβλος
κανόνας Αγίας Γραφής
Παλαιά Διαθήκη
Καινή Διαθήκη
ιερό βιβλίο
λόγος του Θεού
Πολιτισμός
Υλικοτεχνική υποδομή: 
διαδραστικό βιβλίο μαθητή, υπολογιστής, διαδίκτυο, διαδραστικός πίνακας, αποθετήριο ηλ. εκπαιδευτικού υλικού (φωτόδεντρο), λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, λογισμικό παρουσίασης
Δημιουργός Σεναρίου: ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΕΠΠΑ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΣΤΡΑΝΤΖΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (Συντονιστής)