Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τόρνευση Άξονα

10 λεπτά

Αξιολόγηση - αυτοαξιολόγηση

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή της Αξιολόγησης  στόχος μας είναι οι μαθητές να αναγνωρίσουν τη σπουδαιότητα αυτών που ανακάλυψαν.

Στόχοι

Μετά το τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να:

α) συγκρίνουν τις αρχικές με τις νέες απόψεις τους

β) συνειδητοποιούν την προηγούμενη με την τωρινή κατάσταση, καθώς και τη γνωστική πορεία της αλλαγής.

 Μεταγνωστικές Δραστηριότητες

Μετά το τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να αξιολογούν:

α) την κατάκτηση νέας γνώσης

β) τη λειτουργικότητα της ομάδας τους

γ) τη μαθησιακή διαδικασία, που ακολουθήθηκε

Αξιολόγηση Μαθητή

Άσκηση: Τόρνευση Πείρου

Διευκρίνιση: 
Με τη βοήθεια των καθηγητών σας να πραγματοποιήσετε την άσκηση στο σχολικό εργαστήριο. Θυμηθείτε όλα τα απαραίτητα μέτρα που πρέπει να τηρηθούν.

Μεταγνωστικές Δραστηριότητες

Φύλλο Αυτοαξιολόγησης Μαθητή

Διευκρίνιση: 
Απαντήστε το παρακάτω φύλλο Αυτοαξιολόγησης
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)