Μηχανολογία (Ε.Ε.) (Επαγγελματικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Τόρνευση Άξονα

45 λεπτά

Κεντράρισμα εργαλείου και εξαρτήματος

Φύλλα Εργασίας

Στη φάση αυτή οι μαθητές καλούνται να παρακολουθήσουν με προσοχή ένα video στο οποίο παρουσιάζεται η πορεία εργασίας για την τόρνευση ενός άξονα με πατούρες. Ενθαρρύνουμε τους μαθητές να ελέγξουν τις ιδέες τους με σκοπό να τις επεκτείνουν, να αναπτύξουν ιδέες σε περίπτωση που δεν έχουν άποψη, ή να  τις τροποποιήσουν εκεί όπου είναι απαραίτητο.  Επιπλέον τους ζητάμε να ανοίξουν ένα – ένα τα φύλλα εργασίας 1 και 2 , να μελετήσουν το υλικό και να κρατούν σημειώσεις. Στη συνέχεια ζητάμε από τους μαθητές αφού χωριστούν σε ομάδες, να ανοίξουν το φύλλο εργασίας 3 και να ασχοληθούν με τις δραστηριότητες.

Στόχοι

Μετά το τέλος της δραστηριότητας οι μαθητές πρέπει να είναι ικανοί να:

α)δίνουν παραδείγματα ορθών τρόπων συγκράτησης κατεργαζόμενων εξαρτημάτων (κεντράρισμα) και κοπτικών εργαλείων (κεντράρισμα) στον τόρνο, όταν τους δίνεται μια άσκηση που απαιτεί κατεργασία τόρνευσης.

β) ανασκευάζουν παρανοήσεις αξιοποιώντας τις δυνατότητες των Τ.Π.Ε.

Κεντράρισμα εργαλείου και εξαρτήματος

Κατεργασία τόρνευσης

Διευκρίνιση: 
Παρακολουθείστε προσεκτικά το διαδραστικό βίντεο. Στη συνέχεια προσπαθήστε να απαντήσετε τις δραστηριότητες που ακολουθούν.

Κεντράρισμα κοπτικού εργαλείου

Δραστηριότητα

Συγκράτηση και κεντράρισμα κοπτικού εργαλείου

Διευκρίνιση: 
Δείτε προσεκτικά το video πριν απαντήσετε τις ερωτήσεις. Επίσης προτείνουμε να μελετήσετε και τα φύλλα εργασίας 1 & 2

Συγκράτηση και κεντράρισμα κατεργαζόμενου εξαρτήματος

Δραστηριότητα 1

Κεντράρισμα κατεργαζόμενου εξαρτήματος

Διευκρίνιση: 
Δείτε προσεκτικά το video πριν απαντήσετε τις ερωτήσεις. Επίσης προτείνουμε να μελετήσετε και τα φύλλα εργασίας 1 & 2

Συγκράτηση και κεντράρισμα κατεργαζόμενου εξαρτήματος

Διευκρίνιση: 
Προτείνουμε να μελετήσετε το υλικό που υπάρχει στα φύλλα εργασίας 1 & 2 πριν απαντήσετε σε αυτή τη δραστηριότητα.

Κοπτικά εργαλεία τόρνου

Διευκρίνιση: 
Προτείνουμε να μελετήσετε το υλικό που υπάρχει στο φύλλο εργασίας 1 πριν ασχοληθείτε με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Τοποθέτηση του κοπτικού εργαλείου στον τόρνο

Διευκρίνιση: 
Προτείνουμε να μελετήσετε το υλικό που υπάρχει στο φύλλο εργασίας 1 πριν ασχοληθείτε με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.

Ύψος της μύτης του κοπτικού εργαλείου

Διευκρίνιση: 
Προτείνουμε να μελετήσετε το υλικό που υπάρχει στο φύλλο εργασίας 1 πριν ασχοληθείτε με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα.
Δημιουργός Σεναρίου: ΕΛΕΝΗ ΔΗΜΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΠΑΓΚΑΛΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΓΟΜΑΤΟΣ ΛΕΩΝΙΔΑΣ (Συντονιστής)