Αγγλική Γλώσσα (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Artful thinking

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Το σενάριο αποτελείται από τρεις φάσεις: pre-viewing, while-viewing και post-viewing. Στην πρώτη φάση γίνεται καταιγισμός ιδεών με αφορμή την εικόνα του γαλαξία μας. Οι μαθητές καλούνται να διακρίνουν με ποιόν πίνακα από τους τέσσερις του Van Gogh που βλέπουν, παρουσιάζει κοινά στοιχεία η εικόνα του γαλαξία. Στη συνέχεια χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Στη δεύτερη φάση εκφράζουν τις σκέψεις και τα συναισθήματα που προκύπτουν από την παρατήρηση του πίνακα Starry night του Van Gogh. Κατόπιν συμπληρώνουν διαφορετικά δεντρογράμματα (για τη ζωή του καλλιτέχνη, το συγκεκριμένο έργο και τον ιμπρεσσιονισμό) χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο, συνθέτουν από μια παράγραφο με τις σχετικές πληροφορίες και την ανακοινώνουν στην ολομέλεια. Επιπρόσθετα καλούνται να συμπληρώσουν ποικιλία διαδραστικών ασκήσεων εμπέδωσης λεξιλογίου και ακουστικής δεξιότητας. Στην τελευταία φάση, ορμώμενοι από ένα σύντομο βίντεο, τους ζητείται να γίνουν μέρος του πίνακα και να δημιουργήσουν τη δική τους ιστορία την οποία θα την παρουσιάσουν με δραματοποίηση.

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να επικοινωνήσουν οι μαθητές στη γλώσσα στόχο, να συνεργαστούν και με αφορμή τον πίνακα ζωγραφικής να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα τέχνης και πολιτισμού και να αντιληφθούν τη χρησιμότητα τους στην σύγχρονη ζωή, χρησιμοποιώντας αυθεντικά κείμενα, νέες τεχνολογίες και διαδίκτυο. Η τέχνη χρησιμοποιείται ως διεργασία μάθησης. Ενδυναμώνεται η παρατηρητικότητα των μαθητών ενώ ταυτόχρονα καλλιεργείται  η στοχαστική τους ικανότητα, η κριτική δημιουργική τους σκέψη και ενισχύονται τα αποθέματα της γνώσης.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Pre-viewing
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής.
90 λεπτά
Φάση 2: While - viewing
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής.
45 λεπτά
Φάση 3: Post - viewing
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής.
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να παράγουν γραπτό, προφορικό λόγο και να κατανοήσουν αυθεντικά κείμενα στη γλώσσα στόχο.
  2. Να αναπτυχθεί η ερευνητική διάθεση των μαθητών και να εξελιχθεί η αισθητική τους αντίληψη.
  3. Να βελτιώσουν την ικανότητα χρήσης του διαδικτύου και του υπολογιστή γενικότερα.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Van Gogh
starry night
art
painting
impressionism
masterpiece
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Εργαστήριο πληροφορικής, βιντεοπροβολέας, διαδίκτυο.
Δημιουργός Σεναρίου: ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΙΟΝΚΗ (Εκπαιδευτικός)