Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

«Γνωριμία με το Εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή»

5 λεπτά

Σύνδεση με προηγούμενη διδακτική ώρα.

Στην αρχή της 2ης διδακτικής ώρας του σεναρίου γίνεται από τον εκπαιδευτικό μια σύντομη αναφορά στα βασικά εξαρτήματα του ηλεκτρονικού υπολογιστή ώστε να γίνει διασύνδεση με το προηγούμενο μάθημα.

Εναλλακτικά, μπορεί να γίνει με ερωταπαντήσεις από τον εκπαιδευτικό προς τους μαθητές, αντί της αναφοράς από τον ίδιο τον εκπαιδευτικό.

Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΝΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)