Πληροφορική (Γυμνάσιο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 2 ώρες

«Γνωριμία με το Εσωτερικό του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή»

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές και οι μαθήτριες τα εσωτερικά εξαρτήματα ενός υπολογιστή, τα οποία καθιστούν δυνατή τη λειτουργία του, καθώς και τον τρόπο διασύνδεσής τους.

Εκτιμάται ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν γνωρίσει από την Α΄ Γυμνασίου τις εξωτερικές περιφερειακές συσκευές (π.χ. οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτής, κ.α.), καθώς και κάποιες βασικές αναφορές στην ύπαρξη βασικών εσωτερικών εξαρτημάτων για τη λειτουργία ενός υπολογιστικού συστήματος (κεντρική μονάδα, κύρια μνήμη, αποθηκευτικά μέσα).

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Να γνωρίσουν οι μαθητές τα εσωτερικά εξαρτήματα ενός υπολογιστή, τα οποία καθιστούν δυνατή τη λειτουργία του, καθώς και τον τρόπο διασύνδεσής τους.

[Το σενάριο αυτό αφορά στο μάθημα της Πληροφορικής Β΄ Γυμνασίου. Πιο συγκεκριμένα, αναφέρεται στο μάθημα του κεφαλαίου 2: «Το Εσωτερικό του Υπολογιστή» που είναι μέρος της 1ης ενότητας: «Γνωρίζω τον υπολογιστή ως ενιαίο σύστημα».]

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
10 λεπτά
Φάση 1: Καταιγισμός ιδεών για τα εξαρτήματα ενός Η/Υ.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
15 λεπτά
Φάση 2: Προβολή εκπ/κών βίντεο της λειτ. των εξαρτημάτων.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
20 λεπτά
Φάση 3: Επίδειξη σύνδεσης/αποσύνδεσης εξαρτημάτων.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
5 λεπτά
Φάση 4: Σύνδεση με προηγούμενη διδακτική ώρα.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
40 λεπτά
Φάση 5: Υλοποίηση δραστηριοτήτων φύλλων εργασίας.
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αναγνωρίζουν τα βασικά εξαρτήματα στο εσωτερικό του υπολογιστή (π.χ. τροφοδοτικό, μητρ. πλακέτα).
  2. Να διακρίνουν τις θύρες σύνδεσης ενός Η/Υ για τις διάφορες εξωτ. περιφερειακές συσκευές (π.χ. οθόνη)
  3. Να περιγράφουν τη λειτουργία και τη χρησιμότητα καθενός από τα βασικά εξαρτήματα στο εσωτ. του Η/Υ.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
Εσωτερικό ηλεκτρονικού υπολογιστή
μητρική πλακέτα
επεξεργαστής
κάρτα δικτύου
κάρτα ήχου
κάρτα γραφικών
κύρια μνήμη
θύρες σύνδεσης
καλώδια σύνδεσης
εξάρτημα οδηγού σκληρού δίσκου
εξάρτημα οδηγού CD/DVD.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Ηλεκτρονικοί υπολογιστές συνδεδεμένοι στο Διαδίκτυο, βιντεοπροβολέας, παλιός ηλεκτρονικός υπολογιστής για την επίδειξη εξαρτημάτων και σύνδεσης/αποσύνδεσής τους μέσα στο εργαστήριο Πληροφορικής.
Δημιουργός Σεναρίου: ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΚΟΝΤΟΥ (Εκπαιδευτικός)