Ιστορία (ΔΕ) (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Από τη δολοφονία στο Σαράγεβο στη συνθήκη των Βερσαλιών: μια διαλεκτική προσέγγιση του Α΄ Παγκοσμίου πολέμου.

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Tο συγκεκριμένο  διδακτικό σενάριο εστιάζει  στη διαλεκτική (αιτιακή) εξήγηση του Μεγάλου Πολέμου, χωρίς να αγνοούνται ο ιστορικός χώρος και χρόνος. Γίνεται αρχικά πραγμάτευση των σημαντικότερων ιστορικών γεγονότων που σημάδεψαν τον 1ο Παγκόσμιο Πόλεμο.Επισημαίνονται  πρόσωπα και παράγοντες που έδρασαν στο προσκήνιο και διαδραμάτισαν ουσιαστικό ρόλο στη διεξαγωγή του πολέμου αλλά και γεγονότα που χαρακτήρισαν τη ροή του. Περαιτέρω αναζητούνται αιτίες και  δομές, πιθανώς αφανείς, που καθόρισαν την εκβασή του. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Στα πλαίσια της διδασκαλίας της Γ' ενότητας  που αφορά τον Α' Παγκόσμιο πόλεμο, προσεγγίζουμε το σχετικό υλικό με χρήση της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και μέσα από τη διαλεκτική εξήγηση των ιστορικών γεγονότων, ήτοι μέσω του συσχετισμού των βαθιών και των ορατών αιτιών. Υπό αυτό το πρίσμα οι μαθητές καλούνται να ανασυνθέσουν τα γεγονότα του  Μεγάλου Πολέμου, ιεραρχώντας, αναλύοντας και οργανώνοντας με αιτιακό τρόπο το υλικό που τους παρέχει το σχολικό βιβλίο και εμπλουτίζοντάς το με στοιχεία που ανακτούν στο Διαδίκτυο. Επιχειρούμε, με άλλα λόγια, μια ολιστική-αιτιακή προσέγγιση του μαθήματος της ιστορίας μέσω της ενεργητικής μάθησης.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
30 λεπτά
Φάση 1: Διερεύνηση ιστορικών όρων
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 2: Ιστορικός χώρος και χρόνος
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο πληροφορικής
30 λεπτά
Φάση 3: Αφορμή και αίτια του πολέμου
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής.
45 λεπτά
Φάση 4: Εμβάθυνση στα αίτια (διαλεκτική εξήγηση)
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 5: Αξιολόγηση της σχετικής ύλης
Χώρος Διεξαγωγής: Εργαστήριο Πληροφορικής
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να κατανοήσουν οι μαθητές την αλληλουχία των γεγονότων του Μεγάλου Πολέμου
  2. Να συνειδητοποιήσουν τα εμφανή και αφανή αίτια του πολέμου (διαλεκτική εξήγηση των γεγονότων).
  3. Να εργαστούν σε ομαδοσυνεργατική βάση.
  4. Να χρησιμοποιήσουν διαδικτυακά εργαλεία και ψηφιακά μέσα για τη σύνθεση του υλικού.
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
1ος Παγκόσμιος πόλεμος
αίτια
αφορμές
γεγονότα
πρωταγωνιστές
ιστορικός χρόνος και χώρος.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
5 υπολογιστές, σύνδεση στο Διαδίκτυο, Βιντεοπροβολέας, Microsoft Office (Word, PPT, Timeline extension), προαιρετικά Centennia, Mind Manager.
Δημιουργός Σεναρίου: ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (Εκπαιδευτικός)