Καλλιτεχνική Παιδεία (Γενικό Λύκειο)
Κατεβάστε σε μορφή PDF
 3 ώρες

Δραματοποίηση του διηγήματος του Δ. Χατζή, Ο Σιούλας ο ταμπάκος

Γενική περιγραφή περιεχομένου: 

Οι μαθητές θα αναλάβουν τη δραματοποίηση ενός λογοτεχνικού έργου, τη μετατροπή του δηλαδή σε θεατρικό κείμενο. Για την πραγματοποίηση του σεναρίου απαιτούνται συνολικά τρεις διδακτικές ώρες και θα αξιοποιηθούν τεχνικές του εκπαιδευτικού δράματος σε συνδυασμό με τη συνεργατική μάθηση. Την πρώτη διδακτική ώρα, οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες και θα ασχοληθούν με την κατανόηση του περιεχομένου του διηγήματος. Τη δεύτερη διδακτική ώρα θα αναλάβουν δράσεις για τη δραματοποίηση του διηγήματος, με βάση το Φύλλο Εργασίας της ομάδας τους. Την τρίτη διδακτική ώρα θα οργανωθεί ένα συλλογικό δρώμενο για την παρουσίαση των δράσεών τους. 

Εκπαιδευτικό Πρόβλημα: 

Το σενάριο αποσκοπεί να κατανοήσουν οι μαθητές τη διαδικασία δραματοποίησης ενός κειμένου. Για τις ανάγκες του σεναρίου έχει επιλεγεί το διήγημα του Δ. Χατζή, Ο Σιούλας ο ταμπάκος. Πρόκειται για ένα λογοτεχνικό κείμενο, που διαθέτει αρκετά χαρακτηριστικά της λογοτεχνικής αφήγησης (περιγραφή, λογοτεχνικό διάλογο, πλοκή, επιβράδυνση, σύγκρουση κ.α. ). Παρέχει, λοιπόν, τη δυνατότητα στους μαθητές να αντικαταστήσουν τις περιγραφικές σκηνές με δραματοποιημένους διαλόγους, να αυτοσχεδιάσουν, να υποδυθούν έναν ήρωα, να προφέρουν τα λόγια του, να ζωντανέψουν, με άλλα λόγια, το κείμενο. Έτσι, θα αντιληφθούν τις διαφορές του θεατρικού από το λογοτεχνικό κείμενο και θα κατανοήσουν τα μορφολογικά και λειτουργικά γνωρίσματα του θεατρικού κειμένου. Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση είναι οργανωμένη με τη μορφή ένός σχεδίου δράσης, στο οποίο δίνεται η δυνατότητα αξιοποίησης των τεχνών της λογοτεχνίας και του θεάτρου, μέσω της δραματοποίησης, των ΤΠΕ, ακόμη και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης.

Φάσεις Ψηφιακού Σεναρίου: 
15 λεπτά
Φάση 1: Χωρισμός της τάξης σε ομάδες
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα τάξης ή Αίθουσα πολλαπλών επιλογών
30 λεπτά
Φάση 2: Προετοιμασία δραματοποίησης
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα τάξης (1 φορητός υπολογιστής για κάθε ομάδα) ή Εργαστήριο Πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 3: Δραματοποίηση του διηγήματος
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα Πληροφορικής
45 λεπτά
Φάση 4: Παρουσίαση της δραματοποίησης του διηγήματος
Χώρος Διεξαγωγής: Αίθουσα τάξης ή Αίθουσα θεάτρου (αν υπάρχει στο σχολείο). Μπορεί να χρειαστεί βιντεοπροβολέας
Διδακτικοί Στόχοι: 
  1. Να αντιλαμβάνονται την ιδιαιτερότητα του θεατρικού κειμένου
  2. να εφαρμόζουν τις αρχές του δράματος στη δημιουργία δραματικού λόγου
  3. Να εντοπίζουν τα στοιχεία θεατρικότητας λογοτεχνικών κειμένων
  4. Ενθάρρυνση ανακαλυπτικής-διερευνητικής μάθησης και κινητοποίηση φαντασίας και δημιουργικότητας
Λέξεις κλειδιά που χαρακτηρίζουν τη θεματική του σεναρίου: 
δραματοποίηση
διήγημα
θεατρικός διάλογος
αυτοσχεδιασμός
δρώμενο.
Υλικοτεχνική υποδομή: 
Η/Υ, βιντεοπροβολέας
Δημιουργός Σεναρίου: ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ (Εκπαιδευτικός)
Έλεγχος Σεναρίου με τα Προγράμματα Σπουδών: ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ - ΤΡΕΧΛΗ ΖΩΗ (Σχολικός Σύμβουλος)
Έλεγχος Επιστημονικής Επάρκειας Σεναρίου: ΛΕΝΑΚΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ (Συντονιστής)